TOP

Vil du være med til at lede Danmarks største kunstcenter?

Udviklingsorienteret kommerciel chef søges til Copenhagen Contemporary 

Copenhagen Contemporary (CC) er Københavns internationale kunstcenter og et af Skandinaviens største udstillingssteder for samtidskunst. Som kommerciel chef har du det overordnede ansvar for den kommercielle udvikling og drift, herunder kreative og kommercielle samarbejder, udlejning og events, butik og kiosk samt markedsføring og kommunikation. 

Du leder afdelingen ’Kommercielle aktiviteter’ med fire fastansatte – herunder kommunikationschefen og et antal timelønnede medarbejdere, og du refererer til CCs direktør. CCs aktiviteter bygger på indtægter fra billetsalg, udlejning m.m. og støtte fra fonde og sponsorer. Det er CCs mål – og en vigtig opgave for den kommercielle chef – at øge egenindtjeningen. 

Ansvar og opgaver 

Som kommerciel chef har du ansvar for 

 • den kommercielle udvikling og drift, herunder udvikling af kunderejse- og oplevelse i forbindelse med besøg på CC 
 • optimering af indtægter på tværs af CCs forretningsområder 
 • kontakt til og samarbejde med kreative partnerskaber, udlejning, kommercielle og kunstneriske samarbejder og erhvervspartnere 
 • publikumsudvikling og strategisk kommunikation 
 • udvikling og drift af sponsorindsatsen 
 • udvikling af samarbejder med fonde, partnere og sponsorer

Vi forventer også, at du er klar til at hjælpe kollegerne, når noget skal gå stærkt. 

Kompetencer 

Det er et krav, at du har erfaring med kommerciel udvikling og drift og kan fremvise gode resultater fra tidligere jobs. Indsigt i kunst- og kultur- eller eventbranchen er et plus. 

Derudover forventer vi, at du 

 • er en erfaren leder med gennemslagskraft og gode samarbejdsevner 
 • er strategisk skarp og har en god forretningsforståelse 
 • har udviklet og implementeret kommercielle initiativer med succes 
 • kan navigere i krydsfelterne mellem kulturel, samfundsengageret og kommerciel virksomhedsdrift 
 • har indsigt i og forståelse for kommunikation og markedsføring, herunder profilering gennem SoMe 
 • er god til at udvikle og pleje relationer og netværk

Løn og ansættelse 

Ansættelse sker efter funktionærloven. Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter kvalifikationer. Tiltrædelse snarest muligt. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør Marie Nipper på marie@cphco.org, tlf: 6122 3839 

Ansøgning 

Ansøgningen skal indeholde et fyldestgørende CV og højst tre siders beskrivelse af din motivation for jobbet, herunder dine tanker og ideer om kommerciel udvikling og drift af centret de kommende år. Desuden bedes du redegøre for din ledelsestilgang. 

Ansøgningen sendes senest den 22. februar 2021 via dette link:

Første samtalerunde afholdes den 1. marts 2021. 

Copenhagen Contemporary ønsker at afspejle samfundet og opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Om Copenhagen Contemporary 

Copenhagen Contemporary viser installationskunst skabt af samtidskunstens verdensstjerner og nye talenter. Vi har til huse i den prægtige gamle B&W-svejsehal, der med sine 7.000 m2 smukke industrihaller har pladsen til at udstille de teknisk og pladskrævende formater, som mange samtidskunstnere arbejder i; store totalinstallationer, performancekunst og monumentale videoværker. Det er kunst, man ofte kan gå ind i og sanse med hele kroppen. CC er et af Skandinaviens største udstillingssteder for samtidskunst og et levende samlingssted for et bredt publikum. CC samarbejder med en række forskellige partnere på tværs af kulturelle genrer både lokalt og internationalt. Her kan man deltage i art talks, art walks, koncerter, kreative værksteder, undervisning for børn, besøge CCs egen butik og opleve den helt unikke og historiske bydel Refshaleøen. 

Se mere på www.copenhagencontemporary.org 

VISION 2023 

Copenhagen Contemporary har et navn, der forpligter. Vi er en institution med fokus på samtiden, på den kunst, der skabes her og nu og på det samfund, der omgiver os. Gennem vores daglige arbejde er vi hele tiden opmærksomme på, hvordan vi kan være relevante for vores gæster og for samfundet uden for CC. Vi søger at være en lærende organisation, der afprøver nye måder at være kunstinstitution på. Som ny institution står CC med muligheden for at gøre tingene på en ny måde. Vi har ingen ’plejer’ eller forventninger, der skal efterleves. Vi kan – ligesom kunsten konstant gør det – træde ny grund og spørge til verden på en engageret, nysgerrig og nytænkende måde. Vi kan være med til både at tænke og forme fremtidens kunstinstitution. Derfor arbejder vi med de tre følgende nøglesætninger i vores visionsplan 2023. 

Vores efternavn forpligter 

 • CC skal afspejle den tid, vi lever i. At hedde ’Contemporary’ forpligter os til at fokusere på samtiden, på de spørgsmål og udfordringer, som verden står overfor. Vi skal være relevante, engagerede og innovative som institution. 
 • CC skal sammensætte et varieret og flerårigt udstillingsprogram, hvor vi gennem en række definerede udstillingsspor skal skabe plads til både det etablerede og det eksperimenterende inden for samtidskunsten. 
 • CC skal udvikle og formidle kunstnerisk og kuratorisk nytænkning samt stimulere til oplevelse, samtale og forståelse gennem udstillinger og tværfaglige aktiviteter samt andre arrangementer, der aktiverer CC som formidler af samtiden og dens kunstneriske udtryk. 

Vi tør gå først 

 • CC vil udvikle og udfordre, hvordan man tænker kunstinstitution nu og i fremtiden. 
 • CC vil vække national og international opmærksomhed og skabe optimal publikumsinteresse gennem nye formater for udstillinger, formidling og aktiviteter. 
 • CC vil vise viljen og modet til at indgå i nye partnerskaber, hvad enten det er partnerskaber med andre kunst- og kulturinstitutioner, fonde, sponsorer eller øvrige eksterne interessenter, der kan bidrage til den positive udvikling af kunsten, CC og synliggørelsen af kunstens samfundsværdi. 

Vi tror på kunstens samfundsværdi 

 • CC insisterer på kunstens samfundsværdi – både i den frie kunsts undersøgelse af samfundet og i den måde, vi arbejder med kunst, der skaber rum til samtale, udvikling og nye fællesskaber. 
 • CC har fællesskabet som en kerneværdi i institutionens daglige og faglige arbejde. 
 • Gennem projekter på og uden for CC skal vi indgå i eller etablere blandede fællesskaber, hvor kunsten aktiveres for at styrke kulturelt medborgerskab, inklusionsfølelse og demokratiforståelse. 

Det digitale nyhedsmedie Kulturmonitor sætter hver dag spot på dagsordenen i kulturbranchen og leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik.