TOP

Valgdag! Her er kulturens ønsker til den kommende kulturminister

I dag går Danmark i stemmeboksen. Om man sætter sit kryds ved kulturen, er helt op til den enkelte, men ingen tvivl om, at den kommende tids kulturpolitiske dagsorden vil blive præget af de politikere, der bliver valgt ind i Folketinget. Og ikke mindst hvem der i sidste ende bliver landets nye kulturminister.

Under hele valgkampen har Kulturmonitor bragt en række åbne breve under overskriften ‘Kære kommende kulturminister…’ Her har en række af kulturens stemmer bidraget med deres ønsker til fremtidens kulturpolitiske dagsorden. Her er de væsentlige pointer.

Visionær og progressiv kultur- og kunstnerpolitik
Formand for Dansk Artist Forbund, Lena Brostrøm, appellerede i sit åbne brev til, at værdien af kunst og kultur får en tydelig og utvetydig plads på den politiske arena.

“Gerne i tværministerielle samarbejder med erhvervs- og forskningsministeriet. Det kræver, at det ikke udelukkende er dig, men også dine regeringskollegaer, der giver den kulturelle sektor høj prioritet,” lød det fra Brostrøm.

Af andre ønsker var en analyseenhed, der opsamler eksisterende viden og laver løbende nedslag i kunst- og kulturerhvervene – også på kunstnerniveau. Og så en dansk politik, der kræver, at de internationale techgiganter bidrager økonomisk til nyt dansk indhold.

Læs hele hendes åbne brev til den kommende kulturminister her.

Samfundet kan få glæde af kunsten
Formand for Billedkunstnernes Forbund, Nis Rømer, ønskede i sit åbne brev, at den kommende kulturminister vil gøre brug af kunstnerne til at udtænke nye politikker, der styrker billedkunsten til gavn for hele samfundet.

“Billedkunstneres kompetencer er værdifulde, også uden for det traditionelle kunstlivs rammer. Vi kan bidrage med nye perspektiver og væsentlig viden som faglige medspillere i erhvervslivet, kommuner og organisationer,” lød det fra Nis Rømer.

Rømer påpegede, at mere kunst på sygehusene og i det offentlige rum, skaber værdi for os alle, og at kunststøtte ikke er en udgift, men derimod en samfundsøkonomisk dynamo.

Læs hele hans åbne brev til den kommende kulturminister her.

Drop ordet “kulturstøtte”
Direktør for Dansk Teater, Louise Stenstrup, efterlyste i sit åbne brev en ny kulturminister, der betragter kunst- og kulturinstitutionerne som langt mere fundamentale for vores samfund.

“På samme vis som vi ikke taler om ”forsvarsstøtte”, ”sundhedsstøtte” eller ”bro- og vejstøtte”, burde en ny kulturminister derfor heller ikke tale om ”kulturstøtte”. En ny kulturminister bør tale om kulturinvestering,” skriver Louise Stenstrup. 

Hun ønskede, at der bliver investeret mere i kunst og kultur, herunder ikke mindst scenekunsten, så den kan komme ud til flere, men det kræver en fælles indsats og et samarbejde på tværs af ressortområder med både en kommende undervisningsminister, erhvervs- og beskæftigelsesminister, forsknings- og uddannelsesminister og finansminister.

Læs hele Louise Stenstrups åbne brev her.

Fokus på de yngste
Formanden og sekretariatslederen i Dansk Kunstnerråd, Jørgen Thorup og Anne-Mette Wehmüller, satte i deres fælles brev fokus på, at der skal skabes økonomiske rammer til at løfte en ny generation af danske børn og unge fagligt med kunst og kultur.

“At gribe potentialerne i den åbne skole ligger lige for. Men det kræver investeringer – også på kunst- og kulturområdet,” lyder det fra Dansk Kunstnerråd.

De mener, at en fjernelse af omprioriteringsbidraget er et godt sted at starte, men at man bør gå skridtet videre. 

“Som landets kommende kulturminister håber vi, at du vil investere i at fremme børn og unges skabertrang gennem kunst og kultur både i bredden og på talentplan.”

Læs hele det åbne brev fra Dansk Kunstnerråd her.

Prioriter samarbejdet med undervisningsministeren
Leder af spillestedet Gimle og formand for Dansk Live, Lars Månsson Sloth, påpegede i sit åbne brev vigtigheden af, at den kommende kulturminister vil noget med kulturen og med musikken og vil tale positivt om det statslige engagement i kultur og musik. Også han satte fokus på kultur i børnehøjde.

“Musikken skal tilbage på skoleskemaet. Vi ved, at børnene har gavn af og styrkes i mødet og arbejdet med musikken i en tidlig alder, og det skal vi udnytte. Et tidligt møde med musikken er også essentielt for, at vi får den bedst mulige talentudvikling og stærke kulturbrugere,” skrev Lars Månsson Sloth.

Ud over det ønskede han, at den nye kulturminister skal insistere på, at musikken anerkendes som et erhverv, der er værd at prioritere, og som man skal investere i – ikke mindst med henblik på eksport. 

Læs hele Lars Månsson Sloths åbne brev her.

Interessen for at læse skal øges
Administrerende direktør for Lindhardt og Ringhof og bestyrelsesformand for Danske Forlag, Lars Boesgaard, slog et slag for kærligheden til litteraturen i sit åbne brev til den kommende kulturminister.

“Vi ønsker os en kulturminister, som selv har en appetit på at læse, og som synes, det er vigtigt at være med til at øge interessen for at læse. En kulturminister, der er bevidst om, at bogen har – og altid har haft – en kolossal rolle i udviklingen af dansk kultur og identitet. For uddannelse og dannelse,” skrev Lars Boesgaard.

Han pegede samtidig på to områder, hvor der efter hans mening er brug for flere midler. Der skal støttes markant op om folkebibliotekernes klassiske rolle som formidlere af litteratur, og så skal der i langt højere grad støtte til eksporten af danske forfatterskaber ud i verden.

Læs hele Lars Boesgaards åbne brev til kulturministeren her.

Bliv hele kulturens minister
Formanden for Dansk Musiker Forbund, Anders Laursen, appellerede i sit åbne brev til landets kommende kulturminister om ikke kun at tænke på økonomi, men nok så meget forstå kulturens funktion og rolle i samfundet.

“Tag kulturen alvorligt og bliv hele kulturens minister – i stedet for at blive kulturens alt-muligt-andet-minister,” skrev Anders Laursen i sit åbne brev.

Han bad samtidig om, at man lader fagfolk vurdere den kunst, der skal støttes. 

“Ellers mister vi bredden i kulturudbuddet og øjet for talenter, fornyelse, udvikling og kvalitet. Tilsvarende er det vigtigt at fastholde armslængdeprincippet i forhold til kunstpolitikken,” skrev Anders Laursen.

Læs hele Anders Laursens åbne brev her.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Jeg skriver nyheder, debat, analyser og baggrundsartikler om kunst og kultur med fokus på branchen, forretningen og beslutningstagerne. Modtager meget gerne alle former for ris, ros, tips og kommentarer på lars@kulturmonitor.dk