TOP

Undskyld mig, men vil en eller anden politiker snart tage ansvar for en ny museumsreform?

Debatindlæg: Jeg har på Kulturmonitor læst formanden for Organisationen Danske Museer (ODM), Flemming Justs, indlæg og kommentar til de fire museers bekymrings-kronik, der for nylig blev bragt i Berlingske. I kronikken slår fire museumsdirektører fra store, gæsterige museer til lyd for, at der er brug for at gentænke den måde, de offentlige tilskud fordeles på.

Jeg forstår godt, at ODM ikke kan tage stilling til de fire museers løsningsmodeller, for vi kan jo ikke lægge Arbejdermuseet ind under Gammel Estrup på Norddjursland, blot fordi de begge fortæller arbejdernes historie – dog med hver deres udgangspunkt: Arbejdermuseet med fokus på venstrefløjens arbejderhistorie, og Gammel Estrup med fokus på arbejderne, før der var noget, der hed fagforening.

Ligeledes ville man på Moesgaard Museum godt nok blive lange i hovedet, hvis de skulle lægges under Nationalmuseets oldtids- og middelalderafdeling. 

Mon ikke man nærmere bør kigge på netop en mere retfærdig uddeling af statens midler, så vi sikrer, at hele Danmark har et museumsvæsen, der virker lokalt og støtter lokalt?

Folk skal nemt kunne komme i kontakt med deres egen historie

Det er netop vigtigt, at vi har museer jævnt fordelt ud over hele landet, fordi befolkningen hermed nemt kan komme i kontakt med deres egen historie. Mange lokale museer drives af lokale folk, som har et stort hjerte for en egns historie. Hvis dette centraliseres, så forsvinder kærligheden og det lokale engagement. Der kommer desuden færre turister ude på landet. Det købestærke publikum forsvinder, og det bliver en nedadgående spiral. 

Staten synes til lige nu at ville tørre den økonomiske byrde af på kommunerne, hvilket især for nationale museer ikke er rimeligt, idet netop de museer har forpligtelser til at fortælle og formidle viden om forskellige dele af Danmarkshistorien. Hvis man ikke har en solid museumsdrift, så kan man ikke søge relevante fonde, som netop støtter forskning. 

Eksempelvis er det statsanerkendte museum Gammel Estrup bundskraberen med et årligt fast beløb på 2,3 millioner kroner. Jamen, hvad er det for en fordeling? Og som situationen er lige nu for museet, så modtager de end ikke den ekstra midlertidige driftsbevilling på 1,5 millioner kroner, hvilket gør, at man ikke kan søge fonde til forskning fremover. 

Hvordan skal Gammel Estrup så kunne opfylde statens krav som nationalt museum? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at regeringerne i de sidste mange år har forladt sig på, at private fonde helst skal betale for kulturlivet i Danmark. Under en procent af midlerne på den danske finanslov går til kulturområdet. Og det inkluderer alt. Museer, skuespil, ballet, sport og hvad har vi. 

Alle kommuner betaler til det lokale kulturliv. Det indbefatter ikke nødvendigvis et museum i kommunen. Desuden er det jo ikke alle kommuner, der er lige så rige som København og Århus. Norddjurs Kommune er en af de fattige og bidrager bedst muligt med 900.000 kroner til Gammel Estrup.

Ny museumsreform er en kogende kartoffel

Der er ingen tvivl om, at det er en kogende kartoffel for politikerne at reformere vores museumslov. Hvem vil være den onde politiker og tage pengene fra de museer, som får rigtig mange penge i statsstøtte (typisk i de store byer), hvor også massive turistindtægter fra entréen, museumsbutikkerne og caféen bidrager godt i kassen, og så give flere penge til de fattige museer, som typisk ligger på landet? Ingen åbenbart! Det kan jo gå ud over en selv, når der er valg næste gang. Derfor overlader politikerne en snart udkogt kartoffel til den næste i rækken hvert fjerde år, hvor der er folketingsvalg. Omvendt kan man foreslå regeringen lige nu, at en procent hæves til to procent, for så er det en dobbelt op. 

Den svenske stat har i denne tid anerkendt, at kulturlivet har en stor værdi for befolkningen, og regeringen har derfor bestemt at hæve statens økonomiske bidrag med et kæmpe beløb til kulturen på den svenske finanslov.

I 20 år har den danske stat ladet stå til. Man har ikke tilført nye midler til kulturområdet, og derfor er det selvsagt, at når krybben er tom, så bides hestene. 

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Anna von Lowzow er filminstruktør på Nordisk Film og sidder i bestyrelsen for en række virksomheder og institutioner herunder Egmont og Gammel Estrup.