TOP

Trapholt-direktør efterlyser sikkerhedsnet: “Museer med høj egenindtjening straffes i denne ulykkelige situation”

Kommentar: På Trapholt håber vi, at de kulturpolitiske forhandlinger lander med en pulje, der spænder et økonomisk sikkerhedsnet ud under danske museer, så vi ikke går konkurs, når året er gået. Særligt er tabte entreindtægter og salg fra museumsbutikker vitale for museers overlevelse. Foruden dette må man forudse, at besøg fra turister og almindelige museumsgæster er særdeles usikkert i resten af hele 2020.

Derfor er museer særligt udsatte under covid-19-krisen, da den kulturpolitiske besked de seneste år har været, at vi skulle tjene vores penge selv gennem entre- og butiksindtægter. Det betyder, at museer med høj egenindtjening straffes i denne ulykkelige situation. Vi er nemlig ikke omfattet af kompensationsordningen for kulturelle arrangementer, der er defineret som enkeltstående arrangementer af unik karakter, selvom man kan argumentere for, at vores udstillinger kan ses som ét stort arrangement. Kulturarrangementer over længere varighed falder ganske enkelt mellem to stole.

En dugfrisk analyse foretaget af ODM om museernes økonomiske situation under covid-19 krisen sætter overordnede tal på problemerne. I undersøgelsen blev 154 museer adspurgt, og der var en svarprocent på 48%. Den samlede indtægt på danske museer ligger årligt på ca. 1,3 mia. kr. på publikumsrettede aktiviteter. Indtægtstabet ved lukning marts, april og maj 2020 anslås til at ligge på ca. 292 mio. kr. Hvert 10. museum har allerede nu likviditetsproblemer, og hver 3. museum frygter likviditetsproblemer inden for 3-6 måneder. Særligt hårdt ramt er museer med høj egen indtjening.

Behov for differentieret hjælp

Ud over tabet af indtjening i selve lukningsperioden er der mørke skyer i forhold til, hvordan turisme og almindelig adfærd blandt befolkningen vil udvikle sig, og hvordan nye standarder for synlig rengøring i offentlige rum vil belaste vores budgetter. Der er også stor usikkerhed om, hvornår forsamlingsforbuddet bliver ophævet. Hvor mange gæster må vi overhovedet lukke ind i vores institutioner ad gangen? Det er naivt at tro, at vi kan åbne dørene på vanlig vis efter den første nedlukning. Således frygter mange indtægtstab resten af året – også efter genåbning.

Et indspark, til hvad man kunne gøre politisk, kunne være, at der bliver vedtaget en pulje, der spænder et økonomisk sikkerhedsnet ud under museerne, så vi ikke går i røde tal, når 2020 er omme. Det kunne være en ”underskudsgarantipulje”, som sikrer, at budgetterne i det mindste går i nul. Det kan hænde, at nogle museer får lettere ved at finde fodfæste efter krisen end andre, når vi genåbner. Mit forslag er, at hjælpen skal tildeles differentieret, så den kommer derhen, hvor tabene er.

Et tab for hele Danmark

Også i krisetider kan vi mærke, hvor vigtigt kulturen er. Vi synger, ser film, læser og så videre. Trapholt har netop lanceret to store covid-19-indsatser, ‘Lighthope’ til voksne og ‘Rullinger på Trapholt’ til børn og barnlige sjæle. Allerede et døgn efter lanceringen vrimler det ind med bidrag på museet og stor aktivitet på Facebook, hvor deltagere udveksler bidrag og er i dialog med kunstnerne. Som Mette Fredriksen fremhævede tidligere på ugen: “Vi har brug for kunsten til at samle op på vores erfaringer og vores søgen efter at forstå livet og os selv som mennesker. I en svær tid har vi brug for trøst, håb og eftertanke.”

Derfor kære politikere: spænd et økonomisk sikkerhedsnet ud under museernes entre- og butiksindtægter for 2020, så vi både under og efter krisen fortsat kan bidrage med oplevelser og fællesskaber til den danske befolkning. Det, jeg efterspørger, er, at der ikke kun er kompensation for enkeltstående kulturarrangementer af unik karakter, men at man politisk behandler kulturinstitutioner på samme måde, som man behandler alle andre erhvervsvirksomheder i Danmark, der rammes på driften. Uden kompensation for driftstab på entre og museumsbutik får flere museer særdeles vanskeligt ved at overleve krisen.

Museer er vores alles mødesteder, hvor historien og æstetikken bevares og deles, mens fremtiden diskuteres. Det er hele den danske befolkning som mister, hvis et museum må dreje nøglen om.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk. 

Direktør for museet Trapholt.