TOP

To nye organer på biblioteksområdet skal sikre rådgivning, videndeling og koordinering mellem biblioteksvæsenets aktører 

Kulturministeriet vil i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen lave en ny governancestruktur på bibliotekområdet og nedsætter to helt nye organer: Strategisk Biblioteksudvalg og Bibliotekernes Koordinationsforum. I samme ombæring nedlægges Slots- og Kulturstyrelsens fagligt rådgivende...

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på caroline@kulturmonitor.dk