TOP

Teaterdirektør i opråb til Mette Bock – hvor er Fyn blevet af?

Nu kom kulturminister Mette Bock med et i teaterbranchen længe ventet udspil til en reform. Nyhedens værdi blev dog hurtig forvandlet til først forundring, siden skuffelse for hvor er Fyn blevet af?

En ting er, at kulturministeren kalder reformen for en ’investering’. Nærlæser man reformen, består denne investering af en omrokering af 12 mio. kroner ud af et samlet tilskud på ca. 1,2 mia.kroner til hele teaterdanmark. I alt er der altså tale om en omprioritering af cirka 1 procent af midlerne. Læg dertil at regeringen i forvejen slanker de statsstøttede teatre med 2 procent årligt. Sikke en investering.

Konkret vil reformen tilføre fire teaterfyrtårne tre mio. kroner årligt for at have vist ”særligt potentiale.” Det er dejligt for de forståeligt glade direktørkollegaer i Vendsyssel, Randers, Fredericia og på Frederiksberg. Endnu mere forunderligt er det, at Fyn fuldstændig overses i teaterreformen. Og det i en tid, hvor der politisk tales både højt og bredt om sammenhængskraft, mindre geografisk skævvridning, udflytning af arbejdspladser og så videre.

Kulturministeren har indtil videre kun sporadisk svaret på, hvor Fyn er blevet af i reformen. Forklaringen lyder, at Odense Teater blev tilgodeset på Finansloven for 2019. Sandt er det, at Odense Teater med den ene hånd fik 1 mio. kroner mere årligt på Finansloven frem mod 2022. Med den anden tog staten med de årlige 2 procents omprioriteringsbesparelser i omegnen af 1,1 mio. kroner om året. Odense Teater blev altså tilgodeset med minus 100.000 kroner. 

Lige så nedslående er det for os med bankende fynske teaterhjerter, at Fyn også i sidste uge, hvor Kulturministeriet udpegede nye Kunstneriske talentmiljøer- og områder, blev forbigået med nye midler. Summen af dette peger på en potentiel stor og geografisk ubalance, hvor særligt børn og unge på f.eks. Ærø, Langeland, Tåsinge og Syd-, Øst-, og Nordfyn ikke har så let adgang til den professionelle scenekunst som børn og unge i andre dele af landet.

Endelig ligger det også i udspillet til scenekunstreformen, at man vil skære i formidlingstilskuddet, der sørger for prismæssigt tilgængelige teaterbilletter til både børn og voksne. Den nedskæring rammer Odense Teater, de små storbyteatre Nørregårds Teater, Teater Momentum, Den Fynske Opera og vores eget BaggårdTeatret, som er egnsteater for Svendborg og Faaborg- Midtfyn. 

Jeg håber derfor, at Folketingets kulturudvalg i de kommende ugers forhandlinger tilgodeser Fyn og Øerne. Og ja, de kunne udpege endnu et teaterfyrtårn og dermed sikre en mere geografisk fair fordeling af de statslige scenekunstmidler. 

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Jeg skriver nyheder, debat, analyser og baggrundsartikler om kunst og kultur med fokus på branchen, forretningen og beslutningstagerne. Modtager meget gerne alle former for ris, ros, tips og kommentarer på lars@kulturmonitor.dk