TOP

Rektor ved Syddansk Musikkonservatorium med 10 nytårsønsker for de musikalske 20’ere: “Den stadigt mere komplekse verden kalder simpelthen på mere musikalitet”

Kronik: Verden er i en ustabil tilstand. Både klimamæssigt, kulturelt og politisk bevæger verden sig fra velkendte tilstande og dogmer mod noget, vi ikke rigtig ved hvad er. 

Det skaber en vis angststyret håbløshed, som vi risikerer kan være temmelig kontraproduktiv i forhold til at skabe mod til den nytænkning, der er behov for set i lyset af problemstillingernes omfang og alvor, og de målsætninger der kan synes urealistiske at nå. 

Hvor og hvordan kan vi skabe afsæt for den individuelle og fælles udvikling, der er nødvendig for at skabe en mere tryg tilværelse for verden og vores børn? 

Der er tydeligvis behov for, at vi aktiverer hele vores fantastiske menneskelige mulighed. Vi er som individer udstyret med et forbløffende neuralt netværk, der både opretholder vores komplekse organisme, gør os mobile og sætter os i stand til at dygtiggøre os. Som om det ikke var nok, er vi sociale dyr, der har mulighed for at koble vores individuelle neurale netværk sammen i et samvirke, hvilket mangedobler vores muligheder for at løse virkelig komplekse problemer. Samtidigt har vi fået maskinelle neurale netværk til at hjælpe os med at regne ufatteligt hurtigt. Der er mange gode forudsætninger for at mobilisere håbet, hvis vi vel at mærke forstår at bruge vores menneskelige kapacitet optimalt.

Musikalsk aktivitet hjælper vores børn

Jeg har ved at følge vores egne børn indtryk af, at grundskolens undervisning i læsning, skrivning, matematik, natur, teknologi og idræt har udviklet sig positivt gennem de seneste årtier. Samtidigt oplever vi i disse år stigende problemer med ensomhed, stress, mobning og andre sociale dysfunktionaliteter blandt både børn og voksne. 

Hvor den første udvikling trækker væsentligt op, trækker den sidste desværre væsentligt ned. Hvad kan vi gøre for at blive bedre til at få mere meningsfulde sammenhænge i både vores liv og skabe sociale rammer, der er gunstige for både vores tilværelse her og nu og bereder vejen for løsningen af fremtidens problemer?

Musikalsk aktivitet fra en tidlig alder og vedholdende op i gennem livet er en enkel og nærliggende mulighed for at aktivere de menneskelige kvaliteter, der sammen danner forudsætningen for, at vi i fællesskab kan løse fremtidens udfordringer. De seneste mange års forskning har givet masser af evidens for musikkens evne til at samordne og samle både vores kropslige, mentale, følelsesmæssige og sociale potentiale. 

For at orientere sig og begå sig musikalsk må man trække på rumlig/logisk forståelse, timing og kropslighed, følelsesmæssig bevidsthed, æstetisk bevidsthed, forestillingsevne, fokus og koncentrationsevne og i samspillet med andre, søger vi naturligt mod både stabilitet og flow. Musikken fungerer organiserende på tværs af vores potentialer, og derfor er musikken også fremragende til at hjælpe os til at blive glade og velfungerende individer i et fællesskab. Vi udveksler på et meget højt niveau, når vi udfolder os sammen i en fokuseret musikalsk kontekst. Musik er ikke et særligt terapeutisk værktøj men en helt naturlig iboende egenskab ved mennesket. Den findes for at samle os, men den skal bruges for at virke.

10 musikalske nytårsønsker

Den stadigt mere komplekse verden kalder simpelthen på mere musikalitet i menneskenes liv. Med opmærksomhed på vores samfunds musikalske læring øger vi fællesskabets muligheder for at løse problemer og tænke i nye langsigtede og stabiliserende løsninger. Samtidigt vil vi får det bedre og kan have det sjovt sammen imens. Danmark har kort sagt brug for et mere sammenhængende og involverende musikliv.

Det kræver lidt investeringsvilje, men det er hverken svært eller særligt dyrt at skabe tydelige og klare forbedringer med enkle midler. Vi kan tage udgangspunktet i fællesskabets nøgleinstitutioner. 

I det følgende har jeg konkretiseret mine løsningsforslag som ti musikalske nytårsønsker for det kommende årti:

  • Kvalitetssikret musikundervisning og musikledelse i daginstitutioner og folkeskole – musikundervisningen for vores børn kræver systematisk evaluering og opfølgende indsats
  • Flere skolekor og skoleorkestre, der samler skolerne på tværs af årgange og skaber store inkluderende fællesskaber – dem har vi brug for.
  • Billigere musikskoler så alle kan være med – musikken må være omfattet af allemandsret
  • Musik- og kulturskoler som resurser for en bredere deltagelse i kunstnerisk udfoldelse – vi har infrastrukturen vi skal blot udvide musikskolernes roller til i højere grad at være kulturinstitutioner og en samfundsresurse for det omgivende nære udøvende musikliv – ikke kun for børn og unge
  • Musik i hele livet. Også når helbredet svigter, og når vi er skrøbelige og sårbare. Sundhedsvæsenet har f.eks. gode erfaringer med musikken som en positiv og normaliserende faktor i patienters liv.
  • Styrkelse af amatørkor- og orkestre – flere store fællesskaber, der binder nærmiljøerne sammen på tværs af alder og samfundslag
  • Flere musikalske frivillige – musikken har ligesom idrætten behov for frivillige-specielt når aktivitetsniveauet øges. De musikalske frivillige kan fint organiseres omkring musik- og kulturskoler.
  • Professionelle kunstnere som resursepersoner for nærmiljø og lokalsamfund. Lad os skabe rammer der forpligter de offentligt støttede professionelle kunstnere til at stå tydeligt til rådighed for musiklivet og samfundet omkring dem. 
  • Et løft af ledelsen af musikalske miljøer – både gennem professionelle og frivillige ledere der får mulighed for at dygtiggøre sig til den bedst mulige organisering af de fælles musikalske resurser
  • En mere udbredt forståelse af at musik er en menneskelig naturresurse, der skal sættes i anvendelse.

Vi må holde op med at reducere musik til en fritidsbeskæftigelse, en luksusoplevelse eller et særligt fint dannelsesfelt.

Musik er en menneskelig naturresurse. Den er simpelthen uundværlig både for individets samordning af egne resurser og for at underbygge de store nødvendige fællesskaber. Investeringen i realiseringen af ovenstående ønsker vil komme mange fold igen igennem bedre selvorganiserede individer i mere velfungerende fællesskaber.

Derfor er musikken en nøgle til et nyt håbefuldt årti for vores velfærdssamfund i en udfordrende samtid. 

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Rektor på Syddansk Musikkonservatorium