TOP

Regeringen lægger op til en markant styrkelse af kulturen i hovedstaden

Først handlede det om decentralisering og udflytning af institutioner og andre enheder fra hovedstaden til provinsen. Nu spiller regeringen så ud med planen ‘Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet’ for at løfte København i den internationale konkurrence om at tiltrække virksomheder, konferencer og turister til byen. 

Og netop her spiller kultur en helt central rolle, fremgår det af planen, der med fem initiativer skærper indsatsen inden for blandt andet arkitektur og uderummet.  

Helt konkret lægges der op til et tættere samarbejde mellem hovedstadskommunerne via Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på at udvikle stærke by- og kulturmiljøer og en fælles tilgang til arkitektur i hovedstadskommunerne.

Slots- og Kulturstyrelsen vil samtidig indgå i et fortsat partnerskab med Realdania og kulturelle institutioner i området ved Slotsholmen om bl.a. fælles skiltning, større sammenhæng, fælles markedsføring og events for at skabe et levende og aktivt byrum i hjertet af hovedstaden, og endelig vil Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med relevante parter udarbejde en samlet strategi for alle hovedstadens parker for at sikre optimal udnyttelse, sammenhæng og samspil med bevaringsforpligtelserne.

“Regeringen vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark. København – hele Danmarks hovedstad – er en vigtig motor i den sammenhæng. Kulturen er en forudsætning for det meningsfulde og gode liv. Derfor spiller kulturen også en vigtig rolle i regeringens hovedstadsplan, der indeholder en række konkrete initiativer, som bl.a. skal styrke arbejdet med hovedstadens idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner, parker og arkitektur,” lyder det fra Kulturminister Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse. 

Også arbejdet med at tiltrække store internationale sportsbegivenheder vil blive prioriteret højt, lyder det fra ministeren. Der skal således i samarbejde med relevante parter udarbejdes en samlet analyse af behovet for nye idrætsfaciliteter i hovedstaden frem mod 2030. Analysen skal hjælpe kommunerne med at planlægge og prioritere idrætsfaciliteter ud fra fremtidige behov i forbindelse med byudviklingen.

“Vi skal prioritere arbejdet med at tiltrække de store internationale sportsbegivenheder til Danmark – det gælder ikke mindst det vigtige, tværgående samarbejde, der skal trække Tour de France til Danmark og gøre København til vært for en åbningsetape. Det vil være en stor ting for alle de mange cykelinteresserede danskere,” mener kulturministeren. 

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Jeg skriver nyheder, debat, analyser og baggrundsartikler om kunst og kultur med fokus på branchen, forretningen og beslutningstagerne. Modtager meget gerne alle former for ris, ros, tips og kommentarer på lars@kulturmonitor.dk