TOP

Rapport: Kunst kan være med til at løfte udviklingen af byer til et helt andet niveau

At integrere kunst i byggeprocesser er ikke nogen nem ting. Det er forbundet med en række udfordringer – både i forhold til det økonomiske aspekt og samarbejdet mellem kunstnere og byggefagfolk.

Tværfaglighed blandt kunstnere er derfor et af de fokusområder, som kan være med til at lette disse udfordringer i fremtiden.

Sådan lyder en af konklusionerne i publikationen ‘Kunst i byudvikling’, der netop er udgivet af Realdania By og Byg. Her beskrives gennem artikler, interviews og fotografier, hvordan kunst kan puste liv i byens rum, styrke hele oplevelsen af det enkelte sted og bidrage til nye fællesskaber blandt områdets beboere og erhvervsdrivende.

En gennemgående pointe i publikationen er, at kunst i høj grad kan være med til at løfte udviklingen af byer til et helt andet niveau, og at det derfor er vigtigt at involvere kunstnere i processen omkring byudvikling.

“Kunsten kan løfte udviklingen af nye byer til et helt andet niveau. Kunstnere er vigtige at have med i processen omkring byudvikling, fordi de kan stille andre spørgsmål, de har et andet fokus og kan være med til at sikre diversitet i det bebyggede miljø,” siger Søren Taaning, der er formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, i en pressemeddelelse.

Af samme årsag er det positivt, at kunstnere i dag i højere grad end tidligere netop besidder et mere tværfagligt perspektiv, når de arbejder med byudvikling, da denne tværfaglighed er med til at skabe et langt stærkere samarbejde med byggefolk og arkitekter.

Besparelse i sidste ende
Det kommer i sidste ende byudviklingen til gode, fordi samarbejdet er afgørende for i hvor høj grad, at det lader sig gøre at integrere kunsten.

Af samme grund indførte Statens Kunstfond i samarbejde med Bygningsstyrelsen en ny ordning i 2019, hvor 10 kunstkonsulenter skal fungere som ‘bygherrerådgivere’ med øje for, at det kunstneriske niveau og relevans for det pågældende sted og dets brugere er i fokus i byggeprocessen.

Søren Taaning påpeger, at netop ved at have fokus på tværfaglighed kan der i sidste ende spares penge på at integrere kunst, hvilket uundgåeligt er et fordyrende element i byggeprojekter.

“Der ligger nogle ekstra arbejdsgange, noget koordinering i det. Hvis man aldrig har været ude i de processer før, vil man nok føle, at det er ekstra (udgifter, red.). Men vi taler også om at løfte et byggeri til et helt andet niveau, og der er noget ekstra proces. Men ved at tænke det tidligt ind, som de fx gør det i Kanalbyen i Fredericia, så kan man måske spare nogle andre steder,” slår formanden fast i publikationen.

Han fremhæver også, at lokal forankring blandt kunstnerne er noget af det, der de senere år har vist sig at smitte positivt af på det endelige resultat i byggeprojekterne. Han fremhæver projektet ’KulTHYvator’ i Thy, hvor engagerede borgere og kunstnere arbejder sammen om at udsmykke flere nedrivningsgrunde.

”Når det lykkes, er det mere vellykket, end hvis kunstnere kom bagefter uden dialog og placerede et kunstværk,” slår Søren Taaning fast i publikation.

Hele publikationen kan læses på Realdanias hjemmeside.

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på kasper@kulturmonitor.dk.