TOP

Projektmedarbejder til Den antikke samling på Glyptoteket

Ny Carlsberg Glyptotek søger en nyuddannet klassisk arkæolog til assisterende og koordinerende arbejde i forbindelse med en kommende nyopstilling af museets oldtidssamlinger, samt bistand i det daglige arbejde med museets antikke samling.

Glyptoteket er i gang med forberedelserne til en omfattende og ambitiøs nyopstilling og nyformidling af museets oldtidssamlinger, som omfatter materiale fra Mesopotamien, Ægypten, den græsk-romerske verden, Palmyra, Etrurien og Cypern. Projektmedarbejderen vil indgå i museets faglige projektgruppe om nyopstillingen og vil have en central koordinerende rolle i projektets processtyring, både internt og i forhold til eksterne samarbejdspartnere, producenter m.m. Stillingen er tidsbegrænset til et år med mulighed for forlængelse. Stillingen ønskes besat fra 1. maj 2020 eller snarest herefter.

Opgaver

 • Koordinering ifm. nyopstillings-processen, herunder bistand med udbudsproces m.m.

 • Hjælp til det kuratoriske arbejde med nyopstillingen

 • Bistand med arkæologi-faglige opgaver ifm. nyopstillingen, f.eks. udarbejdelse af værklister m.m.

 • Øvrige forefaldende opgaver ifm. nyopstillingen

 • Administration ifm. registrering, udlån og andre løbende opgaver i den Antikke Samling

Du vil blive en del af museets Samlings- og Forskningsafdeling, men vil også skulle indgå i tæt samarbejde med øvrige involverede i nyopstillingsprojektet, herunder museets Formidlingsafdeling, Driftsafdelingen samt eksterne samarbejdspartnere. Projektmedarbejderen refererer til Samlings- og Forskningschef Rune Frederiksen.

Om dig
Du er nyuddannet klassisk arkæolog med en bred interesse for antikken og et solidt fagligt fundament. Du formår at skabe overblik, er struktureret og har evne for koordinering af processer med mange involverede parter. Du kan holde momentum på opgaver med langt tidsperspektiv og du løser samtidigt mindre opgaver til deadline.

Konkrete kompetencer

 • Du har en uddannelse som cand.mag. eller tilsvarende i klassisk arkæologi fra et dansk eller udenlands universitet.

 • Du taler og skriver et fejlfrit dansk og engelsk, og mestrer gerne andre fremmedsprog.

 • Du er ordensmenneske med sans for planlægning.

 • Du har kendskab til Glyptotekets oldtidssamlinger.

 • Du har god indsigt i IT (f.eks. kendskab til Excel).

 • Du har erfaring med udstillings- og/eller museumsarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår

 • Ansættelse vil følge overenskomsten for akademikere i staten.

 • Ansættelsen er på fuld tid med en arbejdstid på 37 timer ugentligt og er tidsbegrænset for et år med mulighed for forlængelse.

 • Arbejdsstedet er Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 København V.

 • Vi forventer, at du starter 1. maj 2020 eller snarest herefter. Organisatorisk vil du blive en del af museets afdeling for Samling og forskning.

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise anmærkningsfri straffeattest.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgning sendes som vedhæftning til e-mail som én samlet pdf inkl. alle relevante bilag til job@glyptoteket.dk senest søndag d. 29. marts 2020. Skriv ”Projektmedarbejder AS” i emnelinjen. Samtaler forventes afholdt senest uge 15-16.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger vedr. stillingen fås ved henvendelse til Samlings- og Forskningschef Rune Frederiksen på mail rufr@glyptoteket.dk eller telefon 30 42 99 38.

Om Ny Carlsberg Glyptotek
Ny Carlsberg Glyptotek er et internationalt museum med en stor permanent kunstsamling fra antikken til i dag. Museet er en selvejende institution, som modtager økonomisk støtte til drift dels fra Staten og dels fra Ny Carlsbergfondet. I alt har museet 120 medarbejdere. Glyptoteket havde i 2019 godt 500.000 besøgende. Læs mere på www.glyptoteket.dk.

Det digitale nyhedsmedie Kulturmonitor sætter hver dag spot på dagsordenen i kulturbranchen og leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik.