TOP

Cookie- og privatlivspolitik (GDPR)

Databeskyttelsespolitikken gælder for virksomheden Monitormedia ApS’ indsamling og brug af personoplysninger.

Virksomhedens kontaktoplysninger er:
Monitormedier A/S
Rådhuspladsen 37, 5. sal
1785 Kbh. V

E-mail: kontakt@kulturmontior.dk
CVR: 26019494

Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger virksomheden behandler
Virksomheden behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere.
 • Navn og e-mailadresse til modtagere af nyhedsbreve og pressemeddelelser.
 • Personoplysninger som personen selv skriver på virksomhedens hjemmeside og virksomhedens profiler på de sociale medier.
 • Transaktionsdata og betalingsoplysninger i forbindelse med køb.

Virksomheden bruger personoplysninger til
Monitormedia ApS bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse opbevares, så virksomheden kan komme i kontakt med kunden.
 • Personens navn og e-mailadresse registreres og opbevares, så virksomheden kan sende nyhedsmail eller pressemeddelelser til personen.
 • Personens interesser og adfærd på virksomhedens hjemmeside bruges til at målrette annoncer eller til at videreudvikle hjemmesiden.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a. Det vil eksempelvis være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve og registrering.
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, hvilket for eksempel vil være tilfældet ved brug af navn, adresse og e-mailadresse i kundeforhold.
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen.

Videregivelse af personoplysninger
Virksomheden videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Opbevaring af dine oplysninger
Virksomheden opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Dine rettigheder
Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage: Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.
 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger: Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.
 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger: Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.
 • Ret til at få slettet dine oplysninger: I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger: I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen: I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Dataportabilitet: I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies
Websitet anvender cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

I Cookiedeklarationen kan du læse mere om de forskellige typer af cookies og formålet med disse. Nogle cookies sættes af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, der står i adresselinjen i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyse- og statistikværktøjer.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning:
http://minecookies.org/cookiehandtering