TOP

15 universitetsansatte i åbent brev: “Politikerne må sikre den omlægning af Scenekunstskolen, de selv har sat i værk”

Kommentar: Det er med stor bekymring, vi følger udviklingen på Den Danske Scenekunstskole. For anden gang på et år er en større gruppe ansatte blevet afskediget, ligesom der er varslet besparelser på uddannelsesaktiviteterne. Vi er som forskere i teater og scenekunst bekymrede for kvaliteten og diversiteten i undervisningen. Den Danske Scenekunstskole uddanner de dygtigste scenekunstnere i landet, som skal kunne begå sig på højeste niveau både nationalt og internationalt, herunder bidrage til nyskabende udvikling af scenekunsten i bredeste forstand.

FAKTA

Kommentarens afsendere er:

Laura Luise Schultz,
Lektor ved Københavns Universitet

Annelis Kuhlmann,
Lektor ved Aarhus Universitet

Janek Szatkowski,
Lektor ved Aarhus Universitet

Erik Exe Christoffersen,
Lektor ved Aarhus Universitet

Michael Eigtved,
Lektor ved Københavns Universitet

Ida Krøgholt,
Lektor ved Aarhus Universitet

Stig Jarl,
Lektor ved Københavns Universitet

Louise Ejgod Hansen,
Lektor ved Aarhus Universitet

Cecilie Ullerup Schmidt,
Adjunkt ved Københavns Universitet

Peter Boenisch,
Professor på Aarhus Universitet

Josefine Brink Siem,
Ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet

Mette Risgård Tranholm,
Ekstern lektor ved Københavns Universitet

Karen Vedel,
Lektor ved Københavns Universitet

Mette Obling Høeg,
Studielektor ved Københavns Universitet

Storm Møller Madsen,
Ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet

Vis mere

De danske scenekunstuddannelser har siden 2015 gennemført en større, politisk bestemt omlægning, hvor fire regionale uddannelser og Statens Teaterskole er blevet samlet til én national uddannelsesinstitution, Den Danske Scenekunstskole (DDSKS). Man har fra politisk hold også krævet, at samtlige eksisterende uddannelsessteder i de forskellige landsdele skulle bevares. Det er sympatisk, men klinger hult, når der ikke tilføres midler til at give de forskellige uddannelser den nødvendige styrke. Vi venter stadig på bevis for, at centraliseringer og sammenlægninger af denne art skulle være omkostningsneutrale, endsige besparende.

Den Danske Scenekunstskole er ligesom landets øvrige kunstskoler underlagt Bologna-processens krav om tilpasning til en fælles europæisk uddannelsesstandard med bachelor- og kandidatuddannelser. Som forløbet omkring Filmskolen senest har illustreret, er det ingen let opgave. På DDSK er det lykkedes at gennemføre omstillingen, og det har bl.a. betydet etableringen af to, snart tre, nye kandidatuddannelser med de øgede udgifter, det indebærer. Denne udvikling skal nødvendigvis modsvares af en markant ændret stillingsstruktur med fastansat personale i adjunkt, lektor- og professorstillinger, sådan som vilkårene er på andre uddannelsesinstitutioner. Skolens ledelse er da også i gang med at implementere sådanne anstændige ansættelsesforhold til erstatning for tidligere tiders prekære ansættelsespolitik med midlertidige deltidsstillinger uden pension. Men prisen er nu desværre fyringer og indskrænkninger i personale, undervisningsaktiviteter og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Politisk bestemte omlægninger koster naturligvis, men i stedet for at få tilført de nødvendige midler har skolen, ligesom landets øvrige kunst- og uddannelsesinstitutioner, de seneste fire år været underlagt omprioriteringsbidragets to-procents grønthøsterbesparelser, der yderligere har udhulet skolens økonomi. Det betyder i skrivende stund, at Scenekunstskolen mangler 5,4 millioner kroner om året, svarende til 10-12 fuldtidsstillinger.

Vi opfordrer politikerne til at anerkende, at den udvikling af scenekunstuddannelserne, de selv har sat i gang, må understøttes af de nødvendige midler til fortsat sikring af et højt internationalt niveau i de danske scenekunstuddannelser.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribenternes holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Ny abonnent? Bestil abonnement

Log ind test