TOP

Opråb fra spillested til Aarhus Kommune: Vi kræver svar og handling, tak!

Debatindlæg: Ovenpå sidste uges udmelding om at Tape lukker ved udgangen af januar 2021, har vi modtaget utallige rørende beskeder fra publikum, musikere, frivillige, kollegaer i kulturbranchen og lokalpolitikere, der begræder vores lukning, og Aarhus Kommunes uigennemskuelige proces i sagen om Tape og Voxhalls plan om sammen at søge om status af regionalt spillested.

To spørgsmål går igen i de beskeder, vi har modtaget, og samtalerne vi har haft: 

1. Hvad kan man gøre for, at Aarhus ikke taber miljøet omkring Tape – og andre miljøer – på gulvet? Særligt et år før byens indsats Music City Aarhus 2022.

2. Hvad er motiver og praksis bag Aarhus Kommunes ageren i sagen omkring Voxhall og Tape? 

Svaret på det første spørgsmål er ligetil: Aarhus Kommune bør udtænke og implementere tidssvarende støtteordninger for initiativer i den del af musikkens fødekæde, som Tape og andre er en del af. Derigennem etableres strukturer, som sikrer, at man både før, under og efter Music City Aarhus 2022 har en stærk biologi af forskelligartede koncertarrangører i byen. 

Det andet spørgsmål er sværere at konkludere på. For det er stadig en gåde, hvad der er sket i sagsbehandlingen af Tape/Voxhall. Og det er kun Aarhus Kommune, der kan give svaret.

Løsningen er derimod ligetil. Der skal prompte sikres transparente og åbne ansøgningsprocesser og beslutningsprocesser for det regionale spillestedsområde. Og der bør straks implementeres en praksis, hvor kommunen ikke afholder byens kulturaktører fra at søge ind i byens landskab af kulturinstitutioner – men snarere opfordrer dem til det. 

I København står det eksempelvis alle arrangører frit for at søge kommunen om at blive regionalt spillested. Aarhus Kommune bør nysgerrigt omfavne supplerende bud på, hvorledes kulturen kan organiseres og udfoldes ud i byen – ikke blot arbejde på at fastholde status quo. En nysgerrig omfavnen er motiverende for byens arrangører, og det er sundt for kulturudbuddet, at der er plads til supplerende bud på, hvad byens institutioner skal levere, hvordan de organiseres, finansieres og så videre. 

Et navnløst kommunalt “nogen”: nyt er yt

På Tape håber vi på – og forventer – at Aarhus Kommune tilslutter sig transparent sagsbehandling og ditto ansøgnings- og udpegningsprocesser, en meritokratisk fordeling af kulturstøtten, påskønner frivillige kulturaktøreres bidrag til kulturudbuddet og gerne ser, at disse kan tage skridtet fra frivillig til mere professionel og konsolideret kulturinstitution. 

Hvis Aarhus Kommune kan skrive under på disse forhold eller bare et enkelt, så må de se tilbage på den lukkede proces, som Tape og Voxhall var igennem, med en dårlig smag i munden. Og hvis kommunen ønsker en kulturpolitik, der belønner indsats, vision, frivillighed og nye offensive konstellationer for kulturinstitutioner, så må man se forbitret tilbage på Tape/Voxhall-sagen.

Her bestemte et navnløst kommunalt “nogen”, at to selvejende institutioner sammen ikke skulle levere en ansøgning til Aarhus Kommune. Kun de eksisterende regionale spillesteder måtte søge i samme struktur, som de allerede besad. Nyt er yt! 

Kulturrådmand har fået løsningen serveret – af sit eget parti! 

Løsningen på de udfordringer, Tape står over for, findes. Og den findes lige for næsen af Aarhus Kommunes kulturrådmand, den radikale Rabih Azad-Ahmad. For læser han den radikale folketingsgruppes finanslovsudspil, så er der i det skitseret lige netop den struktur, der ville kunne have reddet Tape. Modellen er altså skitseret fra øverste sted – i hans eget parti! 

Og så tænker man, at ironien simpelthen ikke kan blive tykkere, men det kan den … for gæt engang, hvilket aarhusiansk spillested, der af den radikale folketingsgruppe nævnes i finanslovsudspillet som eksempel på et niche- og genrespillested, der spiller en central rolle for et bestemt musikalsk miljø ved for eksempel at udgøre en slags nationalscene eller regionalscene for bestemte genrer eller ved at opsamle og udvikle nye bølger og formater?

Du har nok gættet det, det gør Tape. Set af Christiansborg, overset og aktivt dømt ude af Aarhus Kommune. 

Uanset om den radikale folketingsgruppes forslag på spillestedsområdet vedtages, så mangler borgerne i Aarhus stadig entydige svar fra Aarhus Kommune på konkrete spørgsmål. Både kulturrådmanden, embedsværket og musikudvalget er svar skyldig i sagen. Hvem vidste hvad, og hvem besluttede hvad på hvilket grundlag?

Derfor følger her en håndfuld konkrete spørgsmål, som vi synes både Tape, Voxhall og ikke mindst borgerne i Aarhus har krav på svar på. Altså skal svarene ikke leveres på møder bag lukkede døre, men leveres lige så offentligt og gennemsigtigt, som vi stiller dem her – og som man retteligt kan forvente, at Aarhus Kommune skalter og valter efter.

Vi stiller altså spørgsmålene på vegne af Tape, men mestendels på vegne af borgerne i Aarhus, da vi synes, vores sag har principiel karakter. Og vi stiller dem af en dyb kærlighed til Aarhus med ønsket om, at byen fremadrettet bliver en mere tidssvarende kulturby med transparente processer, der ikke detailstyres af et ansigtsløst kommunalt “nogen”.

Svaret på, hvordan byen fremadrettet ikke taber et helt miljø på gulvet, bør derfor i første omgang findes ved afklaring af følgende spørgsmål:  

  • Hvem var beslutningstager i forhold til, at man ikke kunne anbefale ansøgningen og konstellationen Fonden Voxhall og Tape?
  • Var kulturudvalget og kulturrådmanden orienteret om denne beslutning? 
  • Hvis ja, har kulturudvalget og kulturrådmanden aktivt besluttet, at det kun var de eksisterende regionale spillesteder, som måtte søge om at blive regionalt spillested?
  • Var musikudvalget orienteret om denne beslutning? 
  • Hvis ja, bakkede de op om den og i fald hvorfor? 
  • Hvis ikke kulturudvalget og/eller musikudvalget er blevet orienteret og har sanktioneret denne fremgangsmåde, peger det på, at den er fastlagt og eksekveret af embedsværket. Er dette tilfældet rejser det to spørgsmål: 1. Har embedsværket hjemmel til at træffe den beslutning? 2. Er musikudvalget og kulturudvalget enige i beslutningen, processen og fremgangsmåden? 
  • Embedsværket lod Voxhall vide, at de skulle skrive Tape ud af sin ansøgning til at blive regionalt spillested. Har embedsværket hjemmel til at diktere den slags over for en selvejende institution?

Vi kræver svar og handling, tak!

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Af Rud Kjerstein, Thomas Mee, Jeppe Hofmeister Berg, Matias Gulvad Jørgensen og Holger Møller Dybro, der alle er tilknyttet spillestedet Tape i Aarhus.