TOP

Opråb fra musikformænd: Krisen stikker dybt i musikbranchen – der er behov for støttemidler mange år frem

Debatindlæg: Der findes efterhånden få, som ikke længes efter en af de musikoplevelser, vi alle tog for givet for et år siden. Men én ting er at længes efter den musik, der fylder og følger vores liv. Det dystre perspektiv er, at hvis vi ikke laver en massiv indsats for musiklivet meget snart, risikerer vi at stå tilbage med et erhverv med så dybe sår, at der sker uoprettelig skade, når Danmark forhåbentlig er kommet over på den anden side af corona-krisen.

For første gang har musikbranchen gennemført en uafhængig og tilbundsgående undersøgelse af arbejdsforholdene i vores egen branche. Organisationerne bag er de tre komponistforeninger (DJBFA, DKF og DPA) samt DMF, DAF, og Musikforlæggerne i Danmark. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen.

Tilsammen repræsenterer musikorganisationerne cirka 8.000 tusind professionelle musikere og komponister. Der er tale om en grundig kortlægning af forholdene i musikbranchen både før og under corona-krisen, der tegner et entydigt billede af, hvor økonomisk udsatte musikbranchens folk er i krisetider. Undersøgelsen vil blive fremlagt i sin helhed ved en senere lejlighed. Men allerede nu finder vi det vigtigt at dokumentere de alvorlige konsekvenser, corona-krisen har for musikere og komponister.

Fatalt at være placeret bagerst i genåbningens fødekæde

At musikbranchen er hårdt ramt, kommer vist ikke bag på nogen. Vi erkender fuldt ud, at musikere og kunstnere kan stille sig i køen sammen med hotel- og restaurationsbranchen, turismebranchen og en lang række andre ramte brancher. Men det kan blive fatalt for musikbranchen, at være placeret helt bagerst i genåbningens fødekæde. For regeringen lægger ikke skjul på, at musiklivet kommer til sidst i genåbningen af Danmark. Så det har lange udsigter at vende tilbage til en normal indtjening for os.

Til trods for flere hjælpepakker gennem hele corona-krisen har musikkens folk haft store udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen. Dermed har krisen understreget, at arbejdsmarkedet har svært ved at rumme folk, der arbejder med skiftende projekter og mange arbejdsgivere. Undersøgelsen viser, at hver fjerde af os har mere end 31 forskellige arbejdsforhold gennem et år. Kun de færreste i musikbranchen har altså en fast arbejdsgiver, men har i stedet mange forskellige. Musikere og komponister oparbejder indhold og kompetencer for egen regning, og den arbejdsform har de eksisterende kompensationsordninger svært ved at rumme. Den seneste hjælpepakke med en øget kompensation til selvstændige med CVR viser dette tydeligt. Musikere og komponister uden CVR kan nemlig ikke kompenseres med den sats, som selvstændige med CVR nu bliver.

Fælleseuropæisk rapport viser dystre fremtidsudsigter

Lyspunkterne ligger desværre langt ude i fremtiden. Mange kunstnere oplever allerede her i begyndelsen af 2021, at jobs i anden halvdel af året bliver udskudt eller helt aflyst. De har med andre ord udsigt til en helt tom kalender resten af året. Andre brancher kan få opgaver udskudt, men man kan ikke holde to koncerter på samme tid, og derfor er løbet ved at være kørt for en stor del af året.

For nylig afslørede en stor fælleseuropæisk undersøgelse, at krisen stikker særlig dybt i musikbranchen. Undersøgelsen viser, at den samlede europæiske omsætning i kreative erhverv er faldet med 1/3, mens det for musikbranchen er et fald på 75 procent. Og den slår fast, at musikbranchen ikke kan gå fra 0 til 100, når vi forhåbentlig en gang får lov til at spille for publikum igen. Krisen stikker langt dybere.

De europæisk tal stemmer desværre overens med resultatet af vores undersøgelse. I gennemsnit har vores medlemmer mistet 44 procent af deres indtægt i 2020. Men for over halvdelen er det gennemsnitlige indtægtstab cirka 70 procent i samme periode. Det er nogle vilde tal, som kan gøre uoprettelig skade uden en målrettet indsats for at fremtidssikre musikbranchen flere år frem. Hver ottende overvejer helt at forlade musikbranchen på grund af manglende indtjening.

Den europæiske rapport kommer med tre bud på, hvordan man fra politisk hold kan puste ny energi i hele kultursektoren for dermed at sætte gang i genopbygningen af økonomien. Først og fremmest kræver det massiv offentlig støtte og incitamenter til private investeringer i kultur. Dernæst skal EU sørge for gunstige juridiske rammer, så flere vil investere i sektoren og få gunstige muligheder for at tjene penge på deres investeringer. Og for det tredje skal man anerkende, at alle kulturaktører kan sætte gang i social, samfundsmæssig og miljømæssig forandring i Europa.

Der skal mere pondus bag

Som repræsentanter for musikere og komponister i Danmark bakker vi op om disse anbefalinger. Der vil være brug for både hjælpepakker og massiv støtte til genåbningen i lang tid fremover, når man skal  forsøge at udbedre de drøje hug, som krisen også påfører tusindvis af musikere og komponister. Kulturens Genstartsteam har drøftet genåbningen af kultur- og idrætslivet i Danmark. Det er vi rigtig glade for, og det viser, at der også på politisk niveau er vilje til at lytte. Men der skal langt mere pondus bag i kraft af midler til både genstart nu og kompensation flere år frem for at sikre, at der også i fremtiden er professionelle til at skabe musikken.  

Vi håber, vores undersøgelse er starten på en diskussion af de tiltag, der kan understøtte vilkårene for ALLE i musikbranchen – i en rum tid endnu.  Og så glæder vi os meget til igen at komme ud og underholde alle jer, der nu i et år har været mere eller mindre afskåret fra at være sammen om den musik, der betyder så meget for os alle!

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribenternes holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Anna Lidell er forkvinde i bestyrelsen for Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer, Bent Sørensen er bestyrelsesformand i Dansk Komponistforening, Niels Mosumgaard er bestyrelsesformand i Danske Populær Autorer, Sara Indrio er formand for Dansk Artistforbund, Søs Nyengaard er bestyrelsesformand i Dansk Musiker Forbund og Ole Dreyer er bestyrelsesformand i Musikforlæggerne.