TOP

Roskilde Festival og 12 kommuner savner klarhed fra regeringen: “Det begynder at stramme til nu”

Torsdag fastslog Northside- og Tinderbox-bagmanden Brian Nielsen, at regeringen bør “komme i gear” og klargøre festivalernes potentielle kompensationsmuligheder inden marts, hvis de to stort anlagte juni-festivaler skal realiseres i år. 

En lignende holdning giver Roskilde Festival udtryk for i et interview med Sjællandske Nyheder

Her kan festivalsdirektør Signe Lopdrup godt nok ikke sætte en præcis dato på, hvornår Roskilde Festival skal have afgjort, om der bliver en festival i år eller ej. Alligevel lader en deadline til at presse sig på.

“Vi er enige på tværs af festivaler og på tværs af Europa om, at vi godt kan trække den en smule mere ind i foråret, men det begynder at stramme til nu. Det, vi har behov for, er en garanti for, at vi får hjælp, hvis vi fortsætter planlægningen, og det viser sig, at vi ikke kan afholde festivalen,” siger Signe Lopdrup til Sjællandske Nyheder. 

Følger markant døgn

Udmeldingen fra både Roskilde Festival, Northside og Tinderbox kommer efter en markant dag på festivalfronten, hvor regeringen annoncerede planer om et coronapas – “om tre til fire måneder” ifølge fungerende finansminister Morten Bødskov (S) – mens kulturordførere fra en række af Folketingets partier lagde et ekstra pres på kulturminister Joy Mogensen (S).

Anført af SF’s Charlotte Broman Mølbæk, der har kaldt ministeren i samråd, vil ordførerne have Joy Mogensen til at melde klart ud om festivalernes økonomiske forudsætninger forud for den nærmende sommersæson.

I en skriftlig kommentar til Kulturmonitor har ministeren dog oplyst, at det desværre ikke er muligt at give festivalerne vished om deres situation lige nu.

“Eventuel afholdelse af festivaler beror også på sundhedsmyndighedernes vurdering. Men selvfølgelig passer regeringen på festivalerne, ligesom vi har passet på vores kulturliv under hele corona,” lyder det fra Joy Mogensen, som ikke forholder sig til festivalernes muligheder for kompensation.

12 kommuner efterlyser også klarhed

De store festivaler er ikke alene om at efterlyse klare udmeldinger fra regeringen. 

Kulturudvalgsformændene fra 12 kommuner i Syd- og Sønderjylland samt Middelfart har samme budskab i en fælles henvendelse til kulturministeren, som de sendte afsted 22. januar. 

I den opfordrer de til en hurtig udmelding til eventbranchen om, hvorvidt branchen kan forvente at afvikle udendørs events som festivaler, markeds- og byfester i 2021 og peger også på spørgsmål om kompensation, hvis det ikke bliver tilfældet. 

“Planlægningshorisonten er lang, ligesom kompleksiteten ved planlægningen af arrangementerne er massiv. Det handler blandt andet om muligheden for at sikre den store grad af frivillighed, disse store events er omdrejningspunkt for, og det handler om rimelige vilkår for de mange samarbejdspartnere, bidragsydere, kunstnere mfl. samt arrangementernes grundlag for overlevelse i de kommende år,” lyder det i brevet til kulturministeren. 

Kulturministeren peger på genstartsteamet

De 12 kommuners kulturudvalgsformænd opfordrer kraftigt – og som et absolut minimum – kulturministeren til snarest og senest inden udgangen af februar at informere om, hvorvidt de mange udendørs arrangementer kan afholdes og i givet fald fra hvornår.

“I tilfælde af en udmelding der betyder aflysninger af udendørs events i 2021, er det selvsagt vigtigt for festivaler og markeds- og byfesters fortsatte eksistens, at disse events omfattes af kompensationsordninger  der som minimum kan dække faste omkostninger, herunder løn, husleje mv. I den forbindelse kan det oplyses, at man i Tyskland og Østrig har sikret en kompensationsordning, hvor festivalerne kan arbejde videre som vanligt, og skulle festivalerne ende med at blive aflyst, vil de blive kompenseret.“

Kulturudvalgsformændene fik onsdag et svar fra Joy Mogensen. I svaret betoner kulturministeren, at det er for tidligt at melde noget ud, da det ikke er muligt at forudsige, hvordan pandemien udvikler sig. 

“Jeg vil imidlertid opfordre jer til at spille aktivt ind med input til det genstartsteam, jeg netop har nedsat, og som arbejder med konstruktive løsningsforslag til håndtering af covid-19 i kulturlivet,” skriver Joy Mogensen.

Opdateret: Artiklen er opdateret den 4. februar klokken 21.14 med oplysninger om de 12 kulturudvalgsformænds henvendelse til Joy Mogensen samt kulturministerens svar på henvendelsen. 

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på rasmus@kulturmonitor.dk