TOP

Nyt scenekunstudspil fra regeringen – her er hovedpunkterne

Kulturminister Mette Bock (LA) og regeringen har offentliggjort deres oplæg til en ny reform på scenekunstområdet. Her her hovedpunkterne:

• Styrkelse af fire teatre – Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater – der viser særlige potentialer, herunder at tiltrække det helt unge publikum. Det foreslås, at 9 mio. kr. øremærkes årligt til de tre jyske teatre og 3 mio. kr. til Aveny-T.

• Administrativt mellemled fjernes ved at nedlægge Det Københavnske Teatersamarbejde. Dermed frigøres 2,6 mio.kr. til andre initiativer. Fremover får de fire teatre i teatersamarbejdet større frihedsgrader og et større selvstyre i forhold til deres drift.

• Udviklingspulje på 33 mio. kr. til bedre samarbejde mellem teatrene og længere levetid til forestillingerne.

• Egnsteatrene i Danmark skal kunne medregne bl.a. koproduktioner i det lovpligtige krav om 2 årlige egenproduktioner.

• Støttestrukturen for refusionsordningen foreslås forenklet ved nedlæggelse af Refusionsudvalget (for børneteater) og flytte opgaven til Statens Kunstfond. Godkendelsesproceduren sker herefter skriftligt, som andre forestillinger, der behandles af kunstfonden.

• Det statslige tilskud til børnebilletter samles under Formidlingsordningen.

• Finansieringen til en del af indsatserne i udspillet foreslås fundet ved at reducere Formidlingsordningen med 9,6 mio.kr. om året, indfaset over tre år. Bevillingen er på nuværende tidspunkt på ca. 75 mio.kr. årligt. Ud fra et gennemsnit vil statens tilskud til billetter solgt med rabat til voksne falde fra 62 kr. til 51 kr. og tilskuddet til billetter solgt med rabat til børn falde fra 80 kr. til 65 kr., når reduktionen er fuldt indfaset efter tre år. Tilskuddet til teaterforeningerne fortsætter uændret.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Jeg skriver nyheder, debat, analyser og baggrundsartikler om kunst og kultur med fokus på branchen, forretningen og beslutningstagerne. Modtager meget gerne alle former for ris, ros, tips og kommentarer på lars@kulturmonitor.dk