TOP

Nye danskeres kulturforbrug minder mere og mere om resten af befolkningens forbrug

Forbruget af kulturtilbud blandt nye danskere er ikke længere så forskelligt fra resten af befolkningens forbrug. Forbrugsmønstrene minder i stigende grad om hinanden, og nye tal viser eksempelvis, at nydanskere i dag bruger museerne lige så meget som resten af befolkningen.

Helt overordnet set er forskellene mellem nydanskere og resten af befolkningen mindre udtalte end hidtil, hvor der var mere markant målbar forskel i forbruget generelt set. Således viste tal fra Epinion og Pless Leadership i 2012, at der var store forskelle på nydanskere og resten af befolkningens kulturvaner målt i kulturelle aktiviteter.

Det skriver mediet Søndag Aften, der har sammenlignet tal fra Epinion-analysen fra 2012 med Danmarks Statistiks analyse af kulturvaner fra fjerne kvartal af 2018.

Sammenligningen viser, at andelen af nydanskere, der havde været på kunstmuseum inden for det seneste år, var 24 procent i 2012 mod 41 procent af den samlede befolkning, mens tallene for kulturhistoriske museer var 27 procent mod 37 procent, og 24 procent mod 18 procent for naturhistoriske museer.

Mindre kløft
Sammenligner man dette med Danmarks Statistiks undersøgelse fra i år, ser kløften mellem nydanskere og resten af befolkningen på kulturområdet ud til at blive mindre og mindre. Således havde 38 procent af danske indvandrere og efterkommere været på museum inden for det seneste år, hvilket er identisk med andelen af personer med dansk oprindelse.

Søndag Aften, der har foretaget sammenligningen, pointerer, at der er forskelligheder i de statistiske definitioner:

“Nydanskere (2012) svarer groft sagt til indvandrere/efterkommere (2018), men den samlede befolkning (2012) omfatter naturligvis både de med dansk oprindelse og indvandrere/efterkommere (2018). Der er en række andre metodeforskelle mellem analysen i 2012 og analysen fra 2018. Man kan således ikke direkte sammenligne tallene.”

Forskellen på de statistiske definitioner ændrer dog ikke ved, at forskellen i kulturforbruget mellem nydanskere og resten af befolkningen, der tidligere var mere mærkbar, bliver mere og mere udlignet.

Biblioteker
Mediet har opgjort tallene for flere grupper af kulturinstitutioner. Her viser tallene, at hvor forskellen mellem nydanskere og resten af befolkningen er væk på museumsområdet, så er forskellen på biblioteksområdet også blevet mindre.

I opgørelsen fra 2012 havde 60% af alle nydanskere været på biblioteket mindst en gang indenfor de seneste tre måneder. Tilsvarende andel for resten af befolkningen var 40%. I analysen fra 2018 svarede 48% af nydanskerne, at de havde været på biblioteket, mens den tilsvarende andel af danskerne var 43%.

Her er der dog også metodiske forskelle, der bør bemærkes:

“Også her er der en metodisk forskel, idet spørgsmålet blev formuleret årstidsuafhængt, hvorimod spørgsmålet i 2018 specifikt går ud fra 4. kvartal. Da de samlede besøgstal på bibliotekerne er steget i den mellemliggende tid, kan man således ikke sammenligne de 60% (2012) med 48% (2018). (..) Dog er det værd at notere differencen, hvor forskellen i 2012 var hele 20% i merbesøg fra nydanskere, hvorimod forskellen i 2018 blot var 5%. Også her ser man således en tydelig tendens til et mere ensartet kulturforbrug på tværs af oprindelse,” pointerer Søndag Aften.

Hvor det ser positivt ud for museums- og biblioteksområdet, så ser det fortsat uændret ud for scenekunst og film, mens forskellen på musikområdet faktisk er stigende.

Den fulde sammenligning kan læses her.

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på kasper@kulturmonitor.dk.