TOP

Ny viden: Om kunst, kreativitet og den kunstige intelligens potentiale

I denne forskningsartikel diskuterer forskerne Marian Mazzone og Ahmad Elgammal de problematikker, der knytter sig til kunst, som er produceret via kunstig intelligens.

Forskere og kunstnere har de sidste 50 år eksperimenteret med at lave computerprogrammer, som kan skabe kunst og meget tyder på, at den teknologiske udvikling i samfundet også vil have fokus på kunstskabelse og kreativitet i fremtiden.

Der er dog stor debat om idéen om maskinel kreativitet og kunst blandt andet pga. den moderne kunstdefinition, som i høj grad er bundet op på kunstnerens skabelsesproces, intention med værket samt levede erfaringer, tanker og følelser – en kunstdefinition som maskiner ikke kan leve op til. Mazzone og Elgammal taler for en alternativ måde at anskue kunstens skabelsesproces og argumenterer for, at samarbejdet mellem maskine og menneske kan bidrage til en maksimering af begge parters kreative evner.

Læs hele forskningsartiklen i tidsskriftet Arts.

Jeg står for Kulturmonitors SoMe-profiler, koordinerer events i Kulturmonitors regi og er tovholder på Ny viden. Kontakt mig meget gerne med ris, ros, idéer eller hvis du har skrevet et speciale/forskningsprojekt om kulturområdet

Ny abonnent? Bestil abonnement

Log ind test