TOP

Ny viden: Ny dansk rapport om kulturformidling til børn

I en ny rapport beskrives udviklingsprojektet ‘KULT’, som er en realisering af Kulturministeriets ‘Strategi for små børns møde med børn og kultur’, som skal optimere små børns møder med kunst, kultur og kulturarv.

Strategien er blandet andet blevet til på baggrund af en undersøgelse fra Rambøll/ EVA fra 2015, som viste at “62% af alle dagtilbud ikke råder over pædagogisk personale med formelle kompetencer i at formidle kunst og kultur til børn, og at kun 32% møder en kunstner i dagtilbuddet.”

Som løsningsforslag på problematikken har KULT-projektet blandt andet udviklet ‘Sommerfuglemodellen’.

“Centralt i arbejdet har stået partnerskabets intention om, at kulturformidlingen skal tilpasses målgruppens fysisk aktive, sansende, legende og følelsesmæssigt engagerede tilgang til verden,” fremgår det af rapporten, som uddyber:

“Sommerfuglemodellen placerer børnenes kunst- eller kulturoplevelse i centrum som kroppen på en sommerfugl, og vingerne illustrerer de pædagogiske aktiviteter, primært af æstetisk art, som dagtilbuds-personalet iværksætter for på forhånd at skabe ’magi’ og spore børnene ind på oplevelsen”.

Sommerfuglemodellen indgår nu i en række undervisningsforløb på pædagoguddannelsen.

Læs hele rapporten.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.