TOP

Ny stor analyse: Statens museumsstøtte tidoblet siden 1961

Siden 1961, hvor Kulturministeriet blev oprettet, er statens museumsstøtte tidoblet. Samtidig er antallet af museer og besøgssteder steget til omkring 600 steder. Det er et par af konklusionerne i en ny analyse ’Museumslandskabet – Kulturpolitikkens udvikling og museernes vilkår’ udarbejdet af Rasmussen & Marker for Realdania. Analysen bliver nu fremlagt på et seminar på Designmuseum Danmark, oplyser Realdania i en pressemeddelelse. 

Ifølge analysen har kommunerne i de senere år overtaget en del af den kultur- og museumsstøtte, som tidligere lå hos staten, og fondene spiller en stadig vigtigere rolle i finansieringen af museerne.

”Staten har ført en ekspansiv kulturpolitik, og visionen har været at få kulturen ud til alle, især ikke-brugere. De seneste ti år har kommunerne dog overtaget en del af den støtte, som staten tidligere stod for – med væsentlige bidrag fra fondene. Og i langt de fleste kommuner er kultur i dag en markør, som de bruger i forhold til øvrige politikområder, både erhvervsudvikling og velfærds-opgaver,” siger Lasse Marker, der er en af forfatterne bag analysen.

Ifølge analysen indtænker hele 90 procent af kommunerne kultur og fritid i andre politikområder, f.eks. erhvervsudvikling, bosætningsstrategi og turismestrategi.

Realdania ønsker med analysen at bidrage til det vidensgrundlag, der er nødvendigt for dels en oplyst kulturdebat og dels de beslutninger, der løbende træffes i og omkring kulturlivet – bl.a. i staten, kommunerne, fondene og i en filantropisk forening som Realdania.

”Det er et centralt element i Realdanias filantropiske strategi at tilvejebringe og dele viden bredt i samfundet. Kultur er ikke en direkte del af vores formålsbestemmelse, men det er en del af Realdanias brede bæredygtighedsbegreb. Vi engagerer os i projekter, hvor kulturen kan være en driver for en bredere udvikling og har en større effekt end kulturinstitutionen i sig selv. Det kan f.eks. være i forhold til Realdanias filantropiske mål om at fremme bæredygtige byer eller fremme stedbundne potentialer over hele landet,” siger adm. direktør Jesper Nygård. 

Realdania har siden år 2000 støttet 89 forskellige museer og formidlingscentre med i alt mere end 2 mia. kr. I de senere år har Realdania bl.a. bidraget til Vadehavscentret og Ragnarock i Roskilde.

”Jeg er sikker på, at den nye analyse bliver et værdifuldt bidrag til vores egne kommende beslutningsprocesser, og jeg håber også, at den kan være til gavn for andre, f.eks. fonde og beslutningstagere inden for kulturlivet,” tilføjer Jesper Nygård.

Læs hele analysen her

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Jeg skriver nyheder, debat, analyser og baggrundsartikler om kunst og kultur med fokus på branchen, forretningen og beslutningstagerne. Modtager meget gerne alle former for ris, ros, tips og kommentarer på lars@kulturmonitor.dk