TOP

Ny scenekunstreform – her er hovedelementerne

Hovedelementerne i den nye aftale på scenekunstområdet, der nu er faldet på plads politisk, er: 

• Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater får regionale/ landsdækkende opgaver og et markant økonomisk løft på samlet 10,5 mio. kr. årligt. 

• 14 egnsteatre i hele landet får hver især et 4-årigt statsligt udviklingstilskud. Samlet får de 14 egnsteatre 22 mio. kr. med henblik på at nå bredere ud og tiltrække flere publikumsgrupper. 

• Aveny-T får i en 4-årig periode et økonomisk løft på i alt 8 mio. kr., så teatret kan styrke sin udvikling af en profil rettet mod det unge teaterpublikum under 25 år, og BaggårdTeatret får ligeledes et løft på 3 mio. kr.

• Det Københavnske Teatersamarbejde videreføres med et reduceret budget til administration med henblik på, at midlerne, der er blevet brugt til administration, i stedet kan anvendes til investeringer i scenekunsten. 

• Refusionsordningen på børneteaterområdet forenkles. 

• Pengene til de nye initiativer findes ved omprioriteringer inden for scenekunstområdet på 11 mio. kr., en 4-årig finanslovsbevilling på i alt 33 mio. kr. samt en bevilling på det kulturelle udlodningsaktstykke på 7 mio. kr. 

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Jeg skriver nyheder, debat, analyser og baggrundsartikler om kunst og kultur med fokus på branchen, forretningen og beslutningstagerne. Modtager meget gerne alle former for ris, ros, tips og kommentarer på lars@kulturmonitor.dk