TOP

Ny politisk aftale løfter hjælpen til selvstændige og forlænger hjælpepakker

Et flertal i Folketinget har aftalt at forhøje loftet for kompensationen til selvstændige, der er ramt af nedlukningen på grund af coronapandemien.

Det skyldes blandt andet, at nedlukningen i anden omgang har været længere end ventet, og at mange selvstændige begynder at få svært ved at betale de faste omkostninger.

“Restriktioner og hjælp skal naturligvis passe sammen. Det er afgørende for vores land, at vi holder fast og holder smitten nede nu, hvor vi kan se en smule lys for enden af tunnelen,” siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et kort pressemøde.

Den forhøjede loft er en del af en ny politisk aftale, hvor det også er besluttet, at hvis restriktionerne forlænges til efter februar, vil hjælpepakkerne samt de målrettede puljer til erhvervs- og kulturaktivitet også blive forlænget til og med den 30. april 2021

FAKTA

Ny politisk aftale

Her er aftalens hovedpunkter:

Til selvstændige:

 • Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte. For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.
 • Kravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensation fra selvstændigordningen, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden. Kravet for indkomst sænkes tilsvarende i kompensationsordningerne for freelancere og kombinatører samt i den midlertidige kunststøtteordning.
 • Begge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, og det vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen. Der tages forbehold for, at ændringerne kræver statsstøttegodkendelse.

Til virksomheder:

 • Der sættes 175 mio. kr. af til forenkling af ansøgningsprocessen og forbedringer af kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Fristen for, hvornår bindende aftaler om f.eks. markedsføring skal være indgået, for at man er berettiget til kompensation for faste omkostninger, flyttes fra den 9. marts 2020 til den 9. december 2020.
 • Leverandører til offentlige arrangementer med mindst 50 deltagere får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Virksomheder, der oplever en nedgang i omsætningen pga. Udenrigsministeriets rejsevejledning, men som ikke er medlem af en godkendt rejsegarantiordning, får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Garanti- og låneordninger i Vækstfonden og EKF forlænges til og med april 2021.
 • Garantiordningen i Rejsegarantifonden forlænges til og med den 30. april 2021.
 • Der oprettes en pulje på 35 mio. kr. til at kompensere de virksomheder, der har sæsonbetonede, letfordærvelige varer med en udløbsdato på over en måned. Det gælder f.eks. juleøl. Der vil være et loft på 200.000 kr. pr. virksomhed.

Til lønmodtagere:

 • Den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021.
 • Suspensionen af 225-timers reglen forlænges tilsvarende med to måneder til og med 30. april 2021.
 • Suspensionen af dagpengeforbruget forlænges til og med april 2021.
 • Forlængelse af ret til uddannelse med 110 pct. dagpenge

Desuden videreføres aktivitetspuljer, biografpulje, museumspulje, pulje til folkehøjskoler mv. samt foreningspuljen, og der afsættes yderligere 50 mio. kr. til foreningspuljen. Endelig forlænges den udvidede SU-lånemulighed.

Kilde: Erhvervsministeriet.

Vis mere

Selvstændige kan fremover søge om 30.000 kroner om måneden, og hvis de har ansatte, kan de søge om 33.000 kroner om måneden.

Selvstændige kan søge, hvis de opfylder en række krav herunder mindst 30 procents nedgang i omsætning.

Der er afsat 9,5 milliarder kroner i den nye kompensation til selvstændige. Det finansieres ved statslån.

Ifølge regeringen får fuldtidsansatte i gennemsnit 22.000 kroner om måneden i lønkompensation. Det er mindre end loftet for selvstændige, der indtil tirsdag var på 23.000 kroner.

Derfor er spørgsmålet, hvor mange der overhovedet vil gøre brug af forhøjelsen.

“Det er svært at sætte et meget præcist tal på, hvor mange selvstændige der vil gøre brug af ordningen. Det ved vi først, når ordningen er udrullet,” siger ministeren og uddyber:

“Det er lige så meget tænkt til at fastholde medarbejdere og sørge for, at flest muligt kommer gennem krisen.”

Efterfølgende oplyser ministeren, at det vurderes, at 15.000 til 20.000 selvstændige kan få gavn af aftalen.

Til at starte med var niveauet for begge grupper på 23.000 kroner, men 30. marts sidste år valgte regeringen og arbejdsmarkedets parter at øge ordningen for lønmodtagere til 30.000 kroner.

Flere partier har presset på

“I månedsvis har vi fra Venstres side kæmpet for, at de selvstændige fik en ordentlig behandling. Der er ekstremt mange selvstændige, der er voldsomt presset,” siger erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V) og uddyber:

“Selvfølgelig skal selvstændige have en lige så god kompensation som lønmodtagerne. Vi har ikke været tilfredse med regeringens tempo.”

Erhvervsministeren afviser, at regeringen har skullet trækkes til truget for at udvide hjælpen til de selvstændige.

“Regeringen har hele vejen igennem ønsket at hjælpe de selvstændige. Men krisen har varet så længe, at det er nu, det var tid til at hjælpe mere,” siger Simon Kollerup og tilføjer: 

“I Socialdemokratiet elsker vi de små selvstændige, for de skaber arbejdspladser og liv i vores byer. Derfor skal de kunne overleve og fastholde medarbejdere.”

I aftalen tirsdag indgår også, at de selvstændige kan søge kompensation med tilbagevirkende kraft til 9. december, hvor store dele af landet lukkede ned.

Derudover er der en pulje til sæsonvarer, der udløber før næste sæson. Det kan eksempelvis være juleøl, der ikke blev solgt i julen 2020 og ikke kan holde sig helt til julen 2021. Der er et loft på 200.000 kroner.

En eventuel forlængelse af nedlukningen vil automatisk forlænge ordningen for kompensation til udgangen af april.