TOP

Ny filmkonsulent til Den Vestdanske Filmpulje

Som Filmkonsulent for Den Vestdanske Filmpulje vil din overordnede opgave være at identificere kvalificerede projekter og opdyrke talent indenfor Filmpuljens formål, der er at medvirke til en stærk dansk filmbranche og styrke filmmiljøet, talenter og fortællinger fra Vestdanmark. 

Du vil være en væsentlig del af beslutningerne vedr. at uddele 30-50 millioner om året til filmproduktion og andre filmrelaterede projekter. Du vil skulle lave en helhedsvurdering af ansøgninger til puljen i samarbejde med sekretariat. 

Det er filmkonsulentens primære opgave at vurdere kunstnerisk forhold, de kreative kræfter bag projektet og markedspotentialet. Desuden kan filmkonsulenten bidrage med vurdering af produktionelle og økonomiske forhold. Sammen med sekretariatet vil du herefter identificere de egnede projekter. Beslutninger om projekttilskud indstilles til godkendelse hos bestyrelsen. 

Vurderingen af ansøgninger varierer med projektets karakter, og kan eksempelvis være:

  • at læse og vurdere manuskripter og projektforslag herunder vurdering af tekstens/idées udviklingsstadie og kunstneriske potentiale.
  • at vurdere de kunstneriske planer for projektets realisation herunder vurdering af stil- og formmæssige valg m.v.
  • at vurdere potentialet i projektets kreative team (forfatter, instruktør, producer og andre ledende kræfter).
  • at vurdere det markedsmæssige potentiale i projektet.

Desuden vil du i forbindelse med udvalgte projekter fungere som mentor og bidrage til udvikling af både virksomheder og talenter.

Din profil:

Filmkonsulentens kvalifikationer:

For at komme i betragtning som filmkonsulent skal du have dokumenteret erfaring og indsigt i spillefilm, Tv-serier og/eller dokumentarfilms produktion. Gerne en erfaring der også dækker vurdering af potentialet både kunstnerisk og økonomisk.

Vi forventer du har:

  • erfaring med at skabe spillefilm, Tv-serie og/eller dokumentarfilm
  • erfaring med at vurdere udviklingspotentialet i et tidligt stadie af en idé
  • evne til at vurdere instruktørens, manuskriptforfatterens og andre ledende kreative kræfters potentiale i forhold til at udvikle historien og realisere projektet
  • evne til at formulere dig mundtligt og skriftligt på utvetydig, konkret og konstruktiv vis overfor såvel ansøger som bestyrelse
  • evne og integritet til at træffe beslutninger, der i nogle tilfælde må forventes at blive negativt modtaget hos ansøgerne
  • gode samarbejdsevner og vilje til at indgå i et nært samarbejde med filmpuljens sekretariat.

Det vil være en fordel at du har erfaring fra lignende opgaver andre steder, at du har viden om udviklingen i fortælle- og distributionsformer og du har et aktivt netværk i filmbranchen.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. Filmkonsulenten udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra sekretariatet. Der indgås en aftale for en toårig periode med mulighed for forlængelse yderligere to år.

Filmkonsulenten refererer til Ronnie Fridthjof.

Ugentligt timetal: 37. Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 1/11/20 til 31/10/22 med mulighed for forlængelse yderligere 2 år. 

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Chef, Ronnie Fridthjof på tlf. 3141 2121 eller souschef Steen Risom på tlf. 5157 5011.

Ansøgning

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2020. Vi forventer, at 1. samtale finder sted i uge 44-45.

Om os 

Den Vestdanske Filmpulje er en regional filmfond. Vi støtter spillefilm, dokumentarfilm, tv-serier og digitale medieproduktioner med udviklings- og produktionsstøtte. Støtten gives til kunstnerisk interessante produktioner, som understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område. Vi støtter desuden talentfilm, festivalaktiviteter, uddannelse og andre initiativer, der fremmer udviklingen af filmkulturen og produktionsmiljøerne lokalt i Filmpuljens område. Den Vestdanske Filmpuljes sekretariat drives af Filmby Aarhus på vegne af Den Vestdanske Filmpulje. Du bliver derfor ansat i Filmby Aarhus, der er en del af Aarhus Kommune. 

Se mere om Den Vestdanske Filmpulje på www.filmpuljen.dk og om Filmby Aarhus på www.filmbyaarhus.dk.  

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/ De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.

Kontaktperson

Ronnie Haarup Hagner Fridthjof

Mobil: 29204312

Arbejdsgiver

Aarhus Kommune

Filmbyen 23

8000 Aarhus C

Danmark

Ansøgning

Via hjemmeside: Søg jobbet

Det digitale nyhedsmedie Kulturmonitor sætter hver dag spot på dagsordenen i kulturbranchen og leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik.