TOP

Når rugbrødslagkage er dét vi alle taler om

Kommentar: Æg, rugbrød, kartoffelmel, piskefløde og chokolade. Listen med ingredienser til en sønderjysk rugbrødslagkage gør det klart, at her er bastant føde.

Hvorfor nu al denne kagesnak. Jo, det skyldes at rugbrød og flødeskum ofte bruges som modsætninger og mulige metaforer for kunst og kultur. Det var derfor oplagt for socialdemokratiske politikere at erklære i en nylig kronik “kunst og kultur er rugbrød“, altså “et nødvendigt næringsstof”, og ikke blot “flødeskum, der kan forsøde tilværelsen”. Tak for denne tydelige talen kulturen op. 

Som respons til socialdemokraternes kronik skriver de to kulturledere, Ingeborg Svennevig og Per Kap Bech Jensen, at de dog helst ser, at kunst hverken er næringsholdigt rugbrød eller festligt flødeskum, fordi kultur ikke er noget, der skal konsumeres. De foreslår en ny metafor, kultur som en muskel, der skal holdes i gang og trænes, fordi  “kultur ligger ikke derude og venter på at blive forbrugt, kultur er noget, vi alle har iboende i os“, som de skriver. 

Men det ene behøver vel ikke udelukke det andet. Kunst og kultur er både fiberholdigt og svært fordøjeligt, sødt og fornøjeligt. Det er både noget, vi gør noget med – forbruger, fortærer – og noget vi er og har i os, hvad enten vi er bevidste om det eller ej. 

Det, som vi ikke må glemme, er samtalen.

I socialdemokraternes kronik fornemmer vi en sympatisk prioritering af produktionen og adgangen til kunst og kultur. Hér begynder fødekæden. Kunst og kultur skal være tilgængelig, men vi skal også kunne tilegne os den, og her kan kunstkritikken og kulturjournalistikken hjælpe med at kvalificere oplevelsen og skabe værdi, så følelser og oplevelser bliver til erfaring og viden. Dén dimension skal vi også have med, hvis vi vil være et oplysnings- og dannelsessamfund og ikke et rent forbrugssamfund. 

Vi tillader os derfor at inspirere de socialdemokratiske politikere med tre punkter:

  • Når I vil have kunst og kultur for alle, så tænk kunstkritik og kvalificeret kulturjournalistik ind i mediepolitikken. Hvordan kan lokale produktioner få behørig omtale og blive debatteret i lokale medier? Hvordan kan kunst og kultur opprioriteres i gratismedier, så de fylder lige så meget som idræt og underholdning, så dem, der ikke bruger andre medier, også møder kunst og kultur? 
  • Når I vil satse på børn og unges møde med kunst og kultur, så gør dem også til kritiske og reflekterende forbrugere og engagerede aktører. Se gerne på det nystartede projekt ‘Kritik er et åbent rum’, hvor professionelle kritikere og anmeldere kommer ud på skoler og gymnasier.
  • Når I taler om, at I blot vil inspirere og ikke detailstyre, så husk at der er mange nuancer derimellem. Hvis I har så stor tillid til kunsten, så vil vi også have tillid til kulturpolitikkens evner for at skabe gode rammevilkår og fremme kunsten og samtalen om kunsten. 

Så lad os sammen arbejde for lige adgang til både rugbrød og flødeskum. Lad os være både passivt nydende og aktivt reflekterende. Lad os spise masser af rugbrødslagkage og tale om, hvorfor det gør godt. 

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Forenede Kritikere samler Danmarks foreninger for professionelt skrivende og fagligt funderede kunst- og kulturskribenter for samtlige kunstarter.