TOP

Musikunderviser: Joy Mogensens åbne og nysgerrige tilgang tegner godt for udformningen af de musikalske modelforsøg 

Debatindlæg: Det glæder mig at læse kulturminister Joy Mogensen indlæg fra 10. februar, hvori hun holder fast i sin vision om, at alle børn og unge skal have mulighed for at beskæftige sig med kunst og kultur ikke blot som lyttere eller tilskuere, men som aktive deltagere og skabende individer.

At der er store gevinster ved, at man som et helt almindeligt menneske – barn eller voksen – beskæftiger sig og fordyber sig i sit eget musikalsk kreative udtryk, er der flere årsager til.

Den vigtigste er, at musik er et sprog. Når vi skaber vores egen lyd, tager valg og fravalg i en kreativ proces, bygger noget op, hvor der ikke er et endegyldigt facit, og der ikke eksisterer rigtigt/forkert, så sker der noget særligt. Det er ikke helligt eller kun de færreste forundt. Det er en måde, hvorpå vi fortæller verden, at her er jeg, og jeg er den, jeg er. Det handler ikke om at være god eller dårlig, rigtig eller forkert, men bare at være og at udtrykke sig.

Vi står til rådighed med inspiration og input til modelforsøgene

Der er nu på finansloven afsat 20 millioner kroner til modelforsøg, som skal fremme mere relevante metoder og tilbud, som kan nå ud til alle børn. Jeg mener, at det er vigtigt at inddrage best practices og spørge til de kompetencer og erfaringer, som vi musikundervisere besidder.

Strøm til Børn har igennem flere år undervist børn over hele landet i musikalsk kreativitet på digitale instrumenter som tablets/computere. Vores erfaringer er klare: Der er i den grad behov for tilbud, hvor børn kan inspireres og introduceres for, hvordan de selv kan være aktivt skabende – og de digitale muligheder er oplagte, er vores erfaring. Børnene er meget motiverede for (endelig) at få lov til at skabe deres egen musik, i stedet for udelukkende reproducere musik som andre har skabt. 

FAKTA

Strøm til Børn

Strøm til Børn er en del af den selvejende kulturinstitution Strøm og finansieres af Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2019-2022, Statens Kunstfond, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Fonden.

Vis mere

I Strøm til Børn-undervisningen på skolerne har vi oplevet, hvordan de intuitive muligheder på digitale instrumenter – kombineret med en anerkendende pædagogisk tilgang – kan inspirere og motivere børn til selv at være kreative.

At børnene lærer at være musikalsk kreative på en computer, udelukker ikke de andre instrumenter – tværtimod. Computeren er sit eget instrument, hvor man intuitivt kan skabe en lyd, som man kan forme efter eget valg og komponere efter det mønster, man selv har lavet. Det er lyd – ikke snyd.

Desuden er det vores erfaring, at digitale instrumenter taler ind i den musikalske verden, som børnene kender fra deres hverdag. I dét ligger en motiverende faktor, som man ikke skal undervurdere.

Kulturministeren kastede sig modigt ud i selv at lave digitale beats

Kulturminister Joy Mogensen har selv prøvet at skabe musik sammen med Strøm til Børn-elever fra en fjerdeklasse i Esbjerg i september 2020. Hun kastede sig modigt ud i selv at lave et beat på en iPad foran pressen og andre gæster, og hun var ikke bleg for at sige, at hun blev en smule usikker. Men hun blev guidet trygt igennem af de omsorgsfulde 10-årige unger, som fik den store erkendelse, at der i en kreativ proces kan være noget på spil – uanset om man er lærer/elev, voksen/barn, eller kulturminister/folkeskoleelev. Den læring var vigtig for alle, der var i lokalet. Jeg tror ikke, at Joy Mogensen glemmer det sådan med det første – og det gør børnene heller ikke.

På trods af corona-forhindringer, har Strøm til Børn alene i 2020 undervist mere end 1.000 elever, og 2021 bliver også travl. Vi oplever, hvordan børnene – måske mere end nogensinde før – har brug for en nøgle til, hvordan man kan udtrykke sig om alt det abstrakte, som foregår i vores verden lige nu. Og dertil er der behov for, at vi som undervisere i endnu højere grad udvikler relevante og tilgængelige tilbud, der møder børnene i deres virkelighed.

Strøm til Børn vil i høj grad fortsat bidrage til kulturministerens vision, ved at give elever over hele landet oplevelser med selv at skabe musik, og dermed få mestringsfølelse og motivation for fortsat at beskæftige sig med musik. Men også ved – hvilket er lige så vigtigt – at lave inspirationskurser og kompetenceløft for musiklærere og -pædagoger, som interesserer sig for den store mængde af undervisningsmuligheder, der ligger i de digitale instrumenter.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Jeanette Fredriksen er uddannet rytmisk sanger og sangskriver fra Det Jyske Musikkonservatorium. Derudover er hun musikpædagog og ansvarlig for musikprojektet Strøm til Børn.