TOP

Musiker: De ubrugte midler fra 2020 bør bane vejen for musiklivets genåbning – her er seks forslag til hvordan

Debatindlæg: Det seneste år er der givet millioner af kroner ekstra til spillesteder og andre kulturinstitutioner, så de kan overleve – et meget fint og nødvendigt tiltag.

Men de penge, der i 2020 skulle gå til de herboende skabende og
udøvende musikere, er i stort omfang ubrugte. Penge i form af honorarstøtte, transportstøtte, honorarer på spillesteder og løse midler i kommunerne forbliver i de offentlige kasser, mens vi musikere må tigge om hjælpepakker og ekstraordinær støtte.

Vi musikskabere har brug for at komme ud med vores musik på spillesteder, skoler og ved udgivelser. Som et minimum må vi have de penge ud, der er sparet i 2020.

Her er seks forslag til, hvordan sidste års ubrugte midler kan bane vejen for musiklivets genåbning. Forslagene er primært formuleret med tanke på den rytmiske musik, men mon ikke klassiske musikere har lignende problemstillinger.

1) Penge til mursten og drift er ikke nok…

Der må og skal sættes turbo på musiklivets danske koncerter, når vi åbner igen. Hvis vi danske musikere skal ud med vores musik, er det ikke nok at give spillestederne penge til mursten og udefineret drift. Pengene skal også gives til koncerter. Hvad med at foreslå, at alle de mange penge, der er sparet de seneste 12 måneder, kommer herboende professionelle musikere og komponister til gode?

2) … slet ikke på de regionale spillesteder

De regionale spillesteder må på banen, og hvis ikke koncerterne kan
gennemføres med publikum, må man livestreame. De fine faciliteter,
spillestederne har, kunne også anvendes til en – i øvrigt helt coronasikker – indspilning med musikere. De store beløb, der investeres her, må også i denne situation støtte det aktive musikliv og ikke en tom bygning.

3) Spil mere forskelligt dansk

Det er evident. at DR burde spille mere dansk musik i denne tid, men også mere forskellig musik. DR bør byde på flere artister og et bredere udbud af dem, der rent faktisk er på programmet – og ikke en yderligere eksponering af de allermest populære navne.

4) Aktivér de eksisterende udvalg

Opgaven med hurtigt at få de mange ubrugte midler ud kan løses
mangfoldigt og kompetent af de faglige foreninger, der allerede har
kunstneriske udvalg. Måske suppleret med en pulje til dansk live, en pulje til forsamlingshuse fordelt af dem, og en pulje til kirkekoncerter fordelt af
organistforeningen. Måske er der andre gode fora.

5) Støt udgivelsen af ny musik

Jeg synes også, der mangler en pulje, som støtter udgifter og løn i forbindelse med arbejdet med at indspille og udgive ny musik. Denne proces kan jo – igen helt coronasikkert – starte allerede nu og give arbejde ikke kun til komponister, men til alle de lydteknikere, der er hjemsendt.

6) Sæt handling bag ordene om skolekoncerter

Det er smukt, at der tales så meget om skolekoncerter, for alle børn bør møde både den klassiske og rytmiske musik i deres skoleforløb. Men lad det ikke blive ved snakken. For 1,3 millioner kroner kunne der skaffes 1000 musikjobs i Københavns Kommune og koncerter for 30.000 skolebørn. Andre kommuner halter stadig efter. Nu må tiden være inde til, at ordningen udrulles over hele landet.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Kjeld Lauritsen er musiker