TOP

Museumsinspektør (vikariat) til Vendsyssel Historiske Museum

Vendsyssel Historiske Museum søger en arkæologisk museumsinspektør til at assistere med sagsbehandling og gennemførelse af udgravningsprojekter. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2020.

I kraft af, at en del af museets stab er frikøbt eller har andre arbejdsopgaver, søger vi en museumsinspektør til at aflaste sagsbehandlerteamet og assistere ved planlægning og gennemførelse af arkæologiske undersøgelser. Stillingen er tidsbegrænset til 9 måneder.

Vi forestiller os, at du har solid erfaring med gennemførelse af arkæologiske undersøgelser i felten, og har lyst til at prøve kræfter med sagsbehandling i henhold til museumsloven. Vi tilbyder et lille, men stærkt fagligt team, og en arbejdsplads, hvor du kommer i berøring med mange dele af afdelingens arbejde.

Vendsyssel Historiske Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der varetager arkæologien i landets nordligste kommuner, Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø. For viden om museet, se www.vhm.dk.

Jobprofil

Stillingsbetegnelse: Museumsinspektør

Organisatorisk er der tale om ansættelse i museets arkæologiske afdeling, og museumsinspektøren refererer til afdelingslederen.

Tjenestested: Tjenestestedet er på museets filial i Hjørring. En del af arbejdstiden kan forventes at skulle tilbringes på museets øvrige lokationer i Hjørring Kommune, eller som del af feltarbejde i hele Vendsyssel.

Som museumsinspektør skal du

 • Indgå i museets varetagelse af kap. 8-arbejdet, herunder byggesagsbehandling, lokalplansarbejde og rådgivning af bygherrer.

 • Deltage i og lede udgravninger i hele museets ansvarsområde.

 • Kunne varetage forefaldne faglige opgaver i afdelingen.

 • Arbejde tæt sammen med andre faggrupper på museet og med museets mange samarbejdspartnere.

Personprofil

Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag

 • Minimum en kandidatuddannelse i arkæologi

 • Solid erfaring med gennemførelse af arkæologisk feltarbejde

 • Interesse for kap. 8-arbejde

 • Gode it-kompetencer og indgående kendskab til GIS

 • Bred erfaring med museumsarbejde generelt, herunder også registrerings-, forsknings- og formidlingsopgaver

Personlige kompetencer

 • Du er ansvarsbevidst, pligtopfyldende og følger tingene til dørs

 • Du kan håndtere og strukturere en travl hverdag

 • Du kan arbejde såvel selvstændigt som i team

 • Du har god skriftlig og mundtlig formuleringsevne

Da arbejdet kan involvere kørsel, forudsættes det, at du har kørekort (B, personbil).

Tiltrædelse

1. maj 2020

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 28. februar 2020 kl. 12. Ansøgning, inkl. CV, eksamensbeviser etc., fremsendes samlet i én fil til adh@vhm.dk.

Samtaler forventes afholdt i uge 11.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder for arkæologi Morten Larsen (30 38 86 38, mla@vhm.dk, ferie i uge 7), eller museumsdirektør Anne Dorthe Holm (30 38 86 44, adh@vhm.dk, ferie i uge 8).

Ansættelsesforhold

Stillingen er på fuld tid (37 t/uge)

Der er tale om en tidsbegrænset stilling med varighed på 9 måneder.

Løn aftales efter gældende overenskomst mellem DM og staten.

Det digitale nyhedsmedie Kulturmonitor sætter hver dag spot på dagsordenen i kulturbranchen og leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik.

Ny abonnent? Bestil abonnement

Log ind test