TOP

Montmartre tager til genmæle: “Lodret uenige” i udmelding fra Statens Kunstfond om, at debat om jazzhuset er “misforstået og helt forkert”

Debatindlæg: I et debatindlæg fra Michael Bojesen og Esben Danielsen, som er henholdsvis udvalgsleder og viceudvalgsleder for Projektstøtteudvalget for Musik under Statens Kunstfond, skriver de følgende:

”Hvis Montmartre skulle kvalificere sig til støtte som regionalt spillested, vil der følge helt andre krav med, hvor det ikke længere alene vil handle om at drive stedet og præsentere koncerter. Der vil derimod følge en krævende opgave med at være regionalt knudepunkt for musikken. Det vil betyde aktivitet sammen med andre scener, talentarbejde – også uden for stedet selv, børne- og ungdomsfokus med mere.”

De forklarer, at den støtte, vi ville have opnået ved at blive regionalt spillested, ikke ville kunne sikre vores økonomiske situation. Dette da de mener, at der med støtten følger en tilsvarende ny mængde krav til vores aktiviteter. Præmissen synes derfor at være, at Montmartre på nuværende tidspunkt slet ikke opfylder nogle af de krav, der stilles et regionalt spillested, hvilket vi må erklære os lodret uenige i.

Overset koncertaktivitet og forældet syn på Montmartre

Man kan få opfattelsen af, at vurderingen af Montmartre beror på et forældet syn, der ikke har set de sidste par års udvikling af spillestedet og vores ambitiøse planer for at gøre endnu mere for musikken og jazzen i de kommende år. Dette blev ellers præsenteret i vores ansøgning om at blive regionalt spillested.

Vi favner en langt større del af jazzens undergenrer, end vi nogensinde har gjort. Scenen gives til internationale såvel som danske stjerner, og ofte ses de på scenen samtidig.

Montmartre er dog også blevet meget mere end stjernekoncerter. Nye koncertserier med talent- og publikumsudvikling har fået en fast plads i huset. Fra ‘Upcoming’ med den moderne og traditionelle jazz’ unge vækstlag på tirsdage og ‘Monten’ hver måned med de nye strømninger inden for fusion/cross-over og til ‘Krusedullejazz’ om søndagen, hvor  børnene og deres familier kommer på besøg.

Bojesen og Danielsen henviser til, at Montmartre i en årrække har modtaget bevilling fra Kunstfondens honorarstøtte-ordning. I 2020 har vi til stor gavn og glæde modtaget 180 honorarklip fra Statens Kunstfond. Alt imens har vi årligt haft besøg af mere end 600 musikere, hvor langt størstedelen er danske.

Kulturinstitution for jazzen – også på andre scener

Ja, Montmartre har en begrænset kapacitet med kun 85 siddepladser og et par enkelte stående i baren, men til gengæld har vi et højt aktivitetsniveau med over 220 offentlige koncerter besøgt af mere end 12.000 gæster årligt, hvoraf over halvdelen kommer uden for København.

I vores ansøgning til Statens Kunstfund præsenterede vi vores plan og ønske om at få jazzen uden for husets historiske vægge og ind på scener med større kapacitet hos Amager Bio og Sort/Hvid-teatret. Og her i sommer kunne vi da i øvrigt også præsentere to koncerter på Tivolis Pantomimeteater. Kravet til aktivitet på andre scener står vi derfor klar til at opfylde.

Vi indgår også glædeligt i samarbejder med andre kulturaktører og institutioner i vores stræben efter at favne bredere og øge indsatsen for talenter, børn og unge. Her kan blandt andet nævnes samarbejdet med JazzDanmark om genstart af deres årlige talentkonkurrence Jazzkonkurrencen. Eller hvad med koncerterne fremført af eleverne fra musikgymnasierne, deres besøg til undervisningskoncerter eller vores talks hos dem.

Vi kan også nævne musikkollektivet ILK, der har præsenteret eksperimenterende og avantgarde-jazz til en række tirsdagskoncerter, og P8 Jazz, der har sendt liveoptagelser fra Montmartre.

Statens Kunstfonds støtteordninger bør gentænkes

I de sidste par år er vi blevet en kulturinstitution og en nationalscene for jazz- og improvisationsmusik. Vi har respekt for jazzens historiske rødder, men jazzen er også i evig blomstring. Vi ser det som vores ansvar at følge musikerne og lade vores scene være grobund for musikken.

Det er dette, vi har søgt om at kunne videreføre og fortsætte med at udvikle og udvide.

Ansøgningen blev godkendt af Københavns Kommunes faglige udvalg, men den blev desværre afvist af Statens Kunstfond. Det har efterladt os i en usikker situation, da vi samtidig kunne se frem mod et udløb af Københavns Kommunes driftsstøtte ultimo 2020.

Statens Kunstfonds støtteordninger bør gentænkes, så flere genrespillesteder kan inkluderes. Præcedens for at støtte det snævre er der, og det kan ses i bevillingen til Alice, der modtager det anden højeste støttebeløb på tre millioner kroner årligt til eksperimenterende world- og improvisationsmusik.

Statens Kunstfond har mange hensyn at tage, og der er mange om buddet, men i sidste ansøgningsrunde stod det klart, at jazzen blev den store taber.

Med udgangspunkt i ovenstående ser vi os uforstående over for det afslag, vi fik i foråret. Vi håber, at Statens Kunstfond i fremtiden vil støtte jazz hos os og andre spillesteder gennem deres honorarstøtte-ordning.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Henholdsvis bestyrelsesformand og afgående direktør for Jazzhus Montmartre.