TOP

Lektor: Medier skævvrider #MeToo på sociale medier

Da fænomenet #MeToo for alvor begyndte at rulle i Danmark – med beskyldninger mod blandt andre Peter Aalbæk Jensen og Lars von Trier om seksuelle overgreb – var det med afsæt i lignende beskyldninger mod personer i den amerikanske filmbranche – blandt andre filmstjernen Kevin Spacey og filmproducenten Harvey Weinstein.

Men der er et problem med danske nyhedsmediers dækning af #MeToo. Den er nemlig overvejende negativ.

Det mener lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, Camilla Møhring Reestorff, der finder det problematisk, fordi det underminerer fænomenet #MeToo og dét, det udspringer af.

I en kommentar på mediet videnskab.dk kritiserer hun, igennem en kortlæggelse af nyhedsmediernes dækning på sociale medier, danske medier for ikke tilstrækkeligt at synliggøre, hvad fænomenet #MeToo reelt udspringer af. Nemlig at »overgreb er et omfattende problem,« som hun skriver.

Kritikken tager afsæt i den magt, sociale medier har fået over befolkningens adgang til nyheder. For ifølge Camilla Møhring Reestorff har de sociale medier i dag stor betydning for spredningen af nyheder, hvilket kan være problematisk, fordi nyheder også rammesættes i forhold til, hvad der lettest spredes på de sociale medier.

»Og hvis de professionelle nyhedsformidlere primært deler materiale, der let spredes, forsvinder nuancerne i debatten,« skriver hun.

I hendes undersøgelse af danske nyhedsmediers dækning af #MeToo på Facebook konkluderes det blandt andet, at fænomenet #MeToo hovedsageligt får karakter af »sladderjournalistik«, der foregår i andre lande end Danmark.

Samtidig konkluderer hun, at #MeToo hovedsageligt dækkes som opinionsstof – altså noget alle kan have en mening om, og som ikke er egentlig journalistik med baggrund i noget konkret. Og det er problematisk, fordi det oftest ikke fremgår af opslagene på de sociale medier, at der er tale om opinionsartikler.

Nok vigtigst af alt konklududeres det også, at nyhedsmedierne har en klar overvægt af historier med et negativt syn på #MeToo, hvor fænomenet undermineres – eksempelvis i artikler hvor der tages eksplicit stilling til #MeToo.

Camilla Møhring Reestorff bruger blandt andet følgende eksempel fra Politiken:

»#MeToo-bevægelsen er en ny mccarthyisme med modsat politisk fortegn, og jeg finder den – sagt helt uden overdrivelse – ekstremt farlig«.

Og dette eksempel fra Jyllands-Posten:

»JP mener: #MeToo-bevægelsen ender i #YouToo og fri adgang til at hænge folk ud«

Det betyder også, mener hun, at de mange negative opdateringer om #MeToo smitter af på debatten på Facebook, hvilket er med til at skabe en negativ spiral omkring fænomenet, hvor det reduceres til noget, der ligner »hysteri«. Camilla Møhring Reestorff illustrerer det med en artikel fra Berlingske, hvor det lyder:

»Filosof Anders Fogh Jensen vil hellere leve i en verden, hvor praktikanten får et klap bagi, end en verden, hvor alle lever efter reglerne«.

Og »når #MeToo reduceres til et klask i røven, ignoreres den sociale og politiske kontekst, der eksisterer omkring #MeToo, hvor overgreb er et omfattende problem,« skriver Camilla Møhring Reestorff.

I sidste ende er dette altså med til at underminere #MeToo og bagatellisere de problemer, der ligger bag fænomenet.

»Det er et problem for både journalistikken og demokratiet,« skriver Camilla Møhring Reestorff.

Læs mere om undersøgelsen her.

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på kasper@kulturmonitor.dk.