TOP

Langelands Museum søger museumsinspektør inden for nyere tid

Er kulturhistorien lige dig? Kan du se den lille fortælling i den store historie, og har du mod på at kaste dig ud i arbejdet med samlingerne, den udadvendte formidling, forskning, udstillinger, foredrag og bogskrivning? Så er du måske den person med museumsfaglig baggrund, som Langelands Museum søger til stillingen som nyere tids museumsinspektør med særligt fokus på formidling.

Vi forestiller os, at du

  • Har erfaring med museer, museumsarbejde, skoletjeneste og forskning

  • Har erfaringer med ABM-arbejde (Arkiver, biblioteker & museer – hvis du som det første tænkte på et anti-ballistisk missil, trækker det ikke ned)

  • Har arbejdet med Kap. 8-sager og samlinger, registrering

  • Er udadvendt og i stand til at arbejde såvel selvstændigt som i større teams

  • Har erfaring med projektarbejde og -ansøgninger

  • Har erfaring med at afvikle arrangementer, og et personligt engagement i at synliggøre et museum i lokalsamfundet

  • Har erfaringer med frivillige

Du må forvente at skulle arbejde aktivt med museets samlinger og viden og bruge dem til udadvendt virksomhed i form af udstillinger, omvisninger, byvandringer, foredrag samt til varetagelsen af de kulturhistoriske bevaringsinteresser i området (Museumslovens kap.8). Der skal passes udstillinger og arbejdes på alle tænkelige tidspunkter. Dagligdagen vil komme til at favne bredt fra samarbejde med arkæologer, konservatorer og de øvrige medarbejdere det ene øjeblik til formidling af den kolde krigs historie det næste øjeblik.

Langelands Museum er et statsanerkendt museum med en mere end 100 år lang historie med en rig tradition for forskning, publicering. formidling og samarbejde med både lokalsamfundet og fagmiljøer i ind- og udland. Langelands Museum har over 50.000 besøgende årligt og står foran en spændende udvikling med nye rammer for museets formidlingsmuligheder. Du vil være med til at udvikle museets kommende udstillinger, og forme hvordan vi formidler og fortæller de mange fantastiske og unikke historier med udgangspunkt i samlinger, arkiver og kulturlandskaber. På museet vil du indgå i et team, der bl.a. omfatter nyere tids historie (heriblandt satsningsområdet den kolde krig), arkæologi/ marinarkæologi og bevaring/ konservering. Og du vil samtidig indgå i et samarbejde med de øvrige sydfynske museer.

Langelands Museum kan tilbyde

  • Et job på en arbejdsplads i et alsidigt tværfagligt miljø, hvor der sjældent er to ens dage

  • En uhøjtidelig arbejdsplads med stor frihed og ansvar

  • Et job, hvor der er rig mulighed for at sætte sit eget præg på opgaverne

Der er tale om en fast stilling på 37 timer, der honoreres i henhold til gældende overenskomst. Vil du i betragtning til stillingen, så husk at vedlægge dokumentation for uddannelse og ansættelser samt publikationsliste.

For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt:
Bestyrelsesformand Peter Dragsbo på peter@dragsbo.dk
Museumsleder Peer Henrik Hansen på phh@langelandkommune.dk eller Langelands Museum på telefon 63 51 63 00.

Send ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og andre relevante dokumenter via nedenstående link senest den 1. maj 2020.

Det digitale nyhedsmedie Kulturmonitor sætter hver dag spot på dagsordenen i kulturbranchen og leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik.

Ny abonnent? Bestil abonnement

Log ind test