TOP

Landets teatre arbejder aktivt for at udbrede scenekunst: “Branchen har brug for mere samarbejde”

Selvom danske teatre lever under nedskæringer, er det ikke ens betydende med, at de ikke arbejder for at udbrede deres scenekunst til et bredere publikum.

Faktisk arbejder størstedelen af teatrene aktivt på netop dette. I en nye undersøgelse, foretaget af udviklingsplatformen Applaus, tilkendegiver 73 procent af den danske scenekunstbranche, at de arbejder med publikumsudvikling – blandt andet gennem samarbejder med skoler, andre kulturinstitutioner og det lokale erhvervsliv eller ved at udvikle forestillinger målrettet til specifikke målgrupper.

Men det handler ikke udelukkende om at få kunsten bredt ud. 75 procent af landets teatre, kompagnier og teaterforeninger har også fokus rettet mod at introducere børn og unge for scenekunst ved at række ud til målgruppen igennem samarbejder med skoler og andre institutioner. 

69 procent af de adspurgte institutioner svarer, at de udvikler nye produktioner målrettet specifikke målgrupper. Heraf svarer 67 procent, at de har foretaget nye målrettede kommunikations- og markedsføringstiltag af samme årsag.

Undersøgelsen peger også på tendenser som at opsætte forestillinger på alternative spillesteder, hvilket 64 procent har arbejdet med. 61 procent har arbejdet med særarrangementer og events, mens 59 procent har turneret med forestillinger i landet. Knapt halvdelen, 42 procent, har arbejdet med direkte at inddrage publikum aktivt i deres forestillinger.

Udveksling
Men arbejdet med at målrette forestillinger og udbrede scenekunst er ikke uden omkostninger. Det er en langsigtet investering, der koster ressourcer, som teatrene således efterspørger for at kunne arbejde strategisk og målrettet med publikumsudvikling. Hele 71 procent af de adspurgte svarer, at de mangler økonomiske ressourcer, mens 46 procent mangler viden på området.

”Der er stor lyst og vilje til at arbejde mere vidensbaseret med publikumsudvikling i teaterbranchen – det bekræfter undersøgelsens høje svarprocent og resultater. Det er meget positivt. Undersøgelsen viser også klart, at der er brug for, at vi systematisk kan indsamle og behandle viden om publikum. For her halter vi bagud i forhold til nabolande som Norge og Storbritannien,” udtaler Jakob Tekla Jørgensen, der er bestyrelsesformand for Dansk Teater og teaterleder for Teater Nordkraft, i en pressemeddelelse.

En af måderne, hvorpå danske teatre kan blive klogere på publikumsudvikling, er ved at udveksle viden mellem hinanden. Det viser undersøgelsen, der påpeger, at institutionsteatrene er dem, som har gennemført markant flest publikumsudviklende tiltag i sidste teatersæson, mens de projekt- og driftsstøttede teatre, som oftest arbejder med at inddrage publikum aktivt i forestillingen eller i den kunstneriske proces, når de arbejder med publikumsudvikling.

“Undersøgelsen giver os for første gang et overblik over, hvordan scenekunstbranchen arbejder med publikumsudvikling, og hvilke behov og udfordringer teatrene sidder med. Den giver os en klar indikation af, at branchen har brug for mere samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af organisationerne i branchen – og mere viden om publikum. Det vil vi i Applaus arbejde hårdt på at understøtte og levere,” udtaler projektleder for Applaus, Lene Struck-Madsen, i pressemeddelelsen.

Undersøgelsen, ‘Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019’, er foretaget af udviklingsplatformen Applaus, der arbejder med netop publikumsudvikling i dansk scenekunst. Applaus, der er finansieret af Kulturministeriet med 8,5 millioner kroner og forankret hos Udviklingsplatformen for Scenekunst, blev igangsat i sommeren 2018.

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på kasper@kulturmonitor.dk.