TOP

Kunstakademiet ansætter to nye professorer på Skolen for Mediekunst

Det Kgl. Danske Kunstakademi har ansat kunstnerne Jane Jin Kaisen og Agnieszka Polska som professorer på Skolen for Mediekunst. 

”Med ansættelsen af to nye professorer på medieområdet får Kunstakademiet mulighed for at understøtte et af de strategiske områder, her inden for medier, teknologi og det digitale. Jeg er glad for, at det er lykkedes at skabe grundlaget for et partnerskab mellem Jane Jin Kaisen og Agnieszka Polska – og mellem deres individuelle faglige profiler,” udtaler Kunstakademiets rektor, Kirsten Langkilde, i en pressemeddelelse. 

De to kunstnere tiltræder til august og skal i løbet af de kommende år i fællesskab lede og videreudvikle medieområdet. 

“Den allestedsnærværende medieteknologi og digitalisering omskaber vores vidensparadigmer og den måde, hvorpå vi orienterer os i tid og rum, hvordan vi forholder os til hinanden, og i sidste ende hvordan vi opfatter virkeligheden. Forandringer i de offentlige og politiske sfærer understreger også, hvordan vi alle er indbyrdes forbundne og rejser spørgsmål om subjektivitet, kropspolitik, ophavsret og vores forhold til planetens andre arter; spørgsmål, der kræver nye og alternative måder at anskue verden på,” udtaler Jane Jin Kaisen.

Agnieszka Polska og Jane Jin Kaisen kunstneriske praksis ligger i tråd med akademiets strategi om at engagere sig i og reagere på de dybe forandringer inden for samfundets struktur og tænkning, som den digitale udvikling skaber. 

“Mediekunstens stærke bånd til tiden som begreb giver mulighed for at genoverveje historieskrivningen for at se efter det, som er blevet glemt og fortrængt, for at reagere på aktuelle samfundsmæssige udfordringer og for at forestille sig fremtiden på ny. Samtidig giver dens brug af teknologi og kommunikationsprocesser et indblik i de forskellige strukturer, der er på spil i de samtidige samfund, der er drevet af informationsstrømme og informationsdrevet arbejde – og giver mulighed for at undersøge den indflydelse, et kunstværk har på tilskueren,” siger Agnieszka Polska og uddyber: 

“Mediekunstnere har, på grund af de værktøjer, de har adgang til, en særlig rolle og et særligt ansvar over for samfundet: De må undersøge, forstå, forske i, kortlægge og beskrive en række virkeligheder i radikal forandring: moderne magtstrukturer, ulighed, smuldrende infrastrukturer og globalisering.”

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.