TOP

Kulturministeriet: Ny rådgivning skal hjælpe krænkede elever på de kunstneriske uddannelser

Tilbage i november sidste år mødtes kulturminister Mette Bock (LA) med en række ledere af de statslige kulturinstitutioner og de kunstneriske uddannelser. På dagordenen stod ét vigtigt punkt: Hvordan kunne man undgå flere sager om krænkende adfærd?

Sagerne fra blandt andet Kunstakademiet og Forfatterskolen i København, hvor studerende havde været udsat for krænkende adfærd, havde ryddet forsiderne i et stykke tid. En whistleblower-undersøgelse på Forfatterskolen har blandt andet resulteret i 43 indberetninger om krænkelser på skolen i perioden 1989 til 2018. Noget måtte der ske. Efter mødet har institutionerne budt ind med ideer og forslag til, hvordan der fremover bliver skabt nogle sikre og trygge rammer for elever og andre på det kunstneriske uddannelser. 

Og nu foreligger første resultat af arbejdet, oplyser Kulturministeriet til Kulturmonitor.

Ministeriet har i samarbejde med Studenterrådgivningen etableret en ny ordning – Tal Trygt – der giver studerende fra de kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for at henvende sig anonymt, hvis de oplever krænkende adfærd og har behov for at tale om det. Ordningen indebærer, at de inden for 48 timer vil blive tilbudt en samtale med en uvildig og professionel rådgiver, som kan støtte den studerende og hjælpe dem med at få en tryg tilbagevenden til studiet. 

“Krænkende adfærd er fuldstændigt uacceptabelt. Med det nye tiltag Tal Trygt tages der hånd om studerende, som oplever krænkende adfærd ved at tilbyde professionel hjælp hurtigt. Tilbuddet stilles til rådighed som et redskab, der kan sikre, at de studerende kan få hurtig hjælp i en svær situation. Vi skal gøre, hvad vi kan for at forhindre krænkende og grænseoverskridende adfærd på vores kunstneriske uddannelser,” lyder det fra kulturministeren.

Den nye ordning kommer til at dække studerende på Kulturministeriets videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Syv statslige institutioner og to selvejende institutioner kommer til at benytte sig af ordningen: Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Forfatterskolen og Det Jyske Kunstakademi. 

”Det er af afgørende betydning, at man som studerende hjælpes, hvis man oplever at have været udsat for krænkende adfærd. Samarbejdet med Studenterrådgivningen betyder, at de studerende på en hurtig og tryg måde kan modtage professionel rådgivning og støtte. Det er uddannelsesinstitutionerne meget tilfredse med, og den nye ordning vil lægge sig i forlængelse af institutionernes øvrige initiativer for at sikre trygge og gode læringsmiljøer,” siger rektor for Det Jyske Musikkonservatorium, Claus Olesen, der samtidig er formand for KUR (Kulturministeriets rektorer).

Og hos Studenterrådgivningen føler man sig klædt på til at varetage opgaven. Når den studerende henvender sig pr. e-mail eller telefon og oplyser, at vedkommende føler sig udsat for krænkende adfærd, får den studerende adgang til en af Studenterrådgivningens rådgivere uden om den almindelige venteliste. Fra henvendelsestidspunktet tilbydes den studerende en telefonsamtale med en rådgiver inden for to hverdage. Hvis der er behov for yderligere samtaler med Studenterrådgivningen, vil den studerende tilbydes et forløb, der kan sikre en tryg tilbagevenden til studiet. I tilfælde, hvor der er tale om alvorlige, traumatiserende krænkelser med behov for specialiseret behandling, hjælper Studenterrådgivningens rådgiver med at få kontakt til relevant behandling. Studenterrådgivningens rådgivere er underlagt tavshedspligt.

”Vi ved, at det kan have store personlige konsekvenser for den enkelte at blive udsat for krænkelser, og mange er i tvivl om, hvor de kan gå hen for at få støtte og vejledning. Derfor er det vigtigt, at de studerende har et sted, hvor de trygt kan snakke med nogen om deres oplevelser og få hjælp til, hvordan de kan håndtere situationen både personligt og i forhold til at komme trygt tilbage på uddannelsen. I Studenterrådgivningen har vi i 50 år hjulpet studerende med psykologisk og socialfaglig rådgivning, og derfor er vi klædt rigtig godt på til at tage imod og hjælpe de studerende, som har været udsat for krænkende oplevelser på studiet,” siger direktør for Studenterrådgivningen, Thomas Braun.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Jeg skriver nyheder, debat, analyser og baggrundsartikler om kunst og kultur med fokus på branchen, forretningen og beslutningstagerne. Modtager meget gerne alle former for ris, ros, tips og kommentarer på lars@kulturmonitor.dk