TOP

Kulturministeriet etablerer whistleblowerordning

Regeringen besluttede i sommers, at alle statslige myndigheder og statsinstitutioner skulle have en whistleblowerordning senest per 1. november 2020 for at understøtte tilliden til den offentlige sektor. Nu er Kulturministeriet klar med deres, og den dækker over departementets og ministerområdets i alt 21 statsinstitutioner, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.  

“Formålet med ordningen er at sikre, at fejl og forsømmelser i den offentlige sektor bliver opdaget og håndteret – både med henblik på at rette op på fejl og forsømmelser men også for at sikre, at de ikke gentager sig,” lyder det fra ministeriet. 

Både tidligere og nuværende ansatte i departementet og i de 21 statsinstitutioner samt faste samarbejdspartnere til departementet og de 21 statsinstitutioner kan benytte ordningen. Indberetninger kan blandt andet dreje sig om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer samt grove, personrelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Jeg skriver nyheder, debat, analyser og baggrundsartikler om kunst og kultur med fokus på branchen, forretningen og beslutningstagerne. Modtager meget gerne alle former for ris, ros, tips og kommentarer på lars@kulturmonitor.dk