TOP

Kulturministeren: Radio- og tv-nævnet skal svare på kritik af DAB-udbuddet

Kulturminister Rasmus Prehn (S) ønsker, at Radio- og tv-nævnet skal svare på kritikken omkring udbuddet af den DAB-kanal, der endte med at gå til kulturkanalen Loud på bekostning af Radio24Syv og DK4. 

Rasmus Prehn har derfor taget initiativ til et møde med nævnet, hvor også medieordførerne fra Folketingets partier vil blive inviteret. Både Radikale, Enhedslisten og SF har ude offentligt for at bede om en nærmere undersøgelse af det offentlige udbud, og senest har Venstres Claus Hjort Frederiksen og Liberal Alliance ligeledes være ude for at beklage, at Radio24Syv må lukke 1. november. Nævnet vil besvare juridiske og administrative spørgsmål stillet fra byderne i denne uge, og herefter vil mødet med medieordførerne så finde sted.

”Jeg vil have, at der er rene linjer om den beslutning, som Radio- og tv-nævnet har truffet. Kritik og alle spørgsmål om DAB-udbuddet er mere end velkommen, og alle skal have svar. Derfor må Radio og tv-nævnet også stille op og besvare alle spørgsmål, der måtte være. Det er vigtigt, at nævnet nu har åbnet for, at byderne kan stille spørgsmål til nævnet om beslutningen,” lyder det fra kulturministeren i en pressemeddelelse.

Rasmus Prehn understreger samtidig, at armslængdeprincippet gør, at han ikke vil gå ud offentligt omkring sagen. 

“Begynder jeg at udtale mig, risikerer jeg at bryde med dette princip. Mit ønske er, at alt foregår korrekt. Derfor har jeg sat gang i denne proces, hvor alle kritiske spørgsmål og indsigelser besvares.”

Et rodet forløb 

Hele processen omkring udbuddet afslører et meget rodet forløb. Udbuddet af en ny digital public service-radiokanal var oprindeligt en del af medieaftalen, som blev indgået af den forrige regering i 2018. Udbudsbekendtgørelsen er udmøntningen af den tidligere regerings aftale med Dansk Folkeparti om udbuddet af DAB-kanalen.

Efter regeringsskiftet traf den nye regering beslutning om at gennemføre udbuddet af DAB-kanalen med baggrund i den udbudsbekendtgørelse, som blev udarbejdet af den tidligere regering, og som havde været sendt i høring – dog med den ændring, at muligheden for at bringe reklamer blev fjernet.

En revison med efterfølgende ny høring af bekendtgørelsen havde dog på den baggrund medført en betydelig forsinkelse, hvorved Radio og tv-nævnet ikke kunne nå at træffe en afgørelse inden d. 1. november. Kulturministeriet udstedte udbudsbekendtgørelsen, der trådte i kraft d. 12. juli 2019, og Radio og tv-nævnet udarbejdede på baggrund af bekendtgørelsen selve udbudsmaterialet.

Radio- og tv-nævnet åbnede for udbuddet den 26. juli 2019 og modtog ansøgninger fra Kulturradio Danmark A/S, PeopleGroup Five A/S og dk4 – Radio ApS.

Radio- og tv-nævnet traf d. 22. oktober beslutning om tildeling af sendetilladelse til Kulturradio Danmark A/S, der sammen med en række samarbejdspartnere inden for kulturbranchen står bag kanalen Loud. En konstellation, der efterfølgende er blevet mødt med kritik – blandt andet fra flere spillesteder, der finder valget af samarbejdspartnere betænkeligt set ud fra et konkurrencehensyn.

Loud skal efter planen gå i luften 1. april næste år

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Jeg skriver nyheder, debat, analyser og baggrundsartikler om kunst og kultur med fokus på branchen, forretningen og beslutningstagerne. Modtager meget gerne alle former for ris, ros, tips og kommentarer på lars@kulturmonitor.dk