TOP

Kulturlederstafetten: “Kultur er ikke flødeskum, det er kernerugbrød og havregrød og kartofler”

Hver uge beder Kulturmonitor en leder fra kulturlivet om at svare på en række centrale spørgsmål. Kulturminister Mette Bock (LA) skød for to uger siden gang i Kulturlederstafetten og sendte den videre til Claus Kjeld Jensen, direktør for Vardemuseerne inklusiv Tirpitz. Han sender nu stafetten videre til Anne Bjerrekær, der er direktør for Det Grønne Museum.

Stafet-spørgsmål fra Claus Kjeld Jensen: Du er blevet direktør for et nyt museum i Østjylland, der dels består af noget, der har ligget her længe og dels noget, der er flyttet ud fra hovedstadsområdet. Hvad ser du som fordele og udfordringer ved den konstruktion?

“Den største fordel er helt sikkert, at vi med fusionen har fået mulighed for at gentænke og udvikle et nyt museum, dets formidling og dets rolle i verden lige nu. Hvilket museum får ellers sådan en chance?
Det fusionerede museum står på skuldrene af de to tidligere museer – med alt hvad de medbringer af medarbejdere, viden og genstande – og kan derfor fortælle en utroligt vigtig og aktuel historie om, hvordan mennesket til alle tider har påvirket og interageret med naturen for at opnå det bedste liv. Og at vi mennesker både dengang og i dag påvirker udviklingen med de valg, vi træffer. Men historien skal perspektiveres for at blive relevant, så vi fortæller også om, hvordan man inden for disse områder nu arbejder med at være en del af den løsning, der skal til for blandt andet at imødegå de store klimaudfordringer, vi står overfor. På den måde håber vi at være relevante for endnu flere mennesker end før.
Den største udfordring er at finde vores plads. Både i museumslandskabet, i de mange interessentgrupper, i den lokale kæmpeopbakning der er til museer – og ikke mindst i danskernes hjerter. Som nyt museum med nyt navn skal vi først gøre os bemærket og fortjent til interessen. Vi har ikke slået dørene op til et fuldt færdigt nyt museum. Og ikke mange har på nuværende tidspunkt hørt om Det Grønne Museum. Rigtigt mange opfatter os stadig som Landbrugsmuseet eller bare Gammel Estrup, hvor museet bare er udvidet med de nye ansvarsområder. I perioden, der går, inden vi får fundraiset til og opbygget nye udstillinger, bliver det svært. Her skal vi fortsat markere os på arrangementer og et heftigt aktivitetsprogram indenfor alle vore ansvarsområder. Men det gør vi så…
Men lige en sidebemærkning: Faktisk blev også Landbrugsmuseet for ca. 50 år siden flyttet til Auning fra hovedstadsområdet, så der er altså ikke noget nyt i, at museer flytter til Jylland for at få nye muligheder!”

Hvilke udfordringer anser du for at være de væsentligste for kulturbranchen i 2019?

“At få folk – herunder politikere – til at forstå, at kultur er vigtigt. Ja ikke bare vigtigt, men faktisk helt uundværligt. Kultur er ikke flødeskum, det er kernerugbrød og havregrød og kartofler, og det udgør hele grundlaget for det samfund, vi lever i. Kultur kan udvide folks horisonter og få dem til at føle, at noget er stort. Og at de er en del af et større fællesskab. Det er specielt vigtigt i disse tider, hvor jeg i hvert fald oplever, at samfundet bliver mere og mere opdelt i ”dem” og ”os”, og med større afstand mellem de forskellige grupper. Det er et skræmmende scenarie, synes jeg.”

Hvilke udfordringer er de væsentligste for dig som kulturleder?

“At vise resultater, der berettiger til, at samfundet skal bruge mange penge på at drive museer (og anden kultur). Vi lever i et samfund, der har meget fokus på målbare tal. Men mange af de erfaringer, den viden eller de oplevelser man som besøgende får på et museum og på mange andre kulturinstitutioner, og som gør, at man den dag går syngende hjem, eller sammen med andre får en stor oplevelse eller indsigt, der former en som menneske, eller faktisk gør en til et lykkeligere menneske, kan der bare ikke sættes et tal eller et beløb på. Det er en kæmpe udfordring at synliggøre kulturinstitutioners værdi, fordi den – langt hen ad vejen – ikke kan opgøres i tal. Lige som en smuk vild blomst heller ikke kan. Eller skal.”

Hvad er du indtil videre mest stolt over at have opnået som kulturleder?

“At få Fængselsmuseet – del af Horsens Museum, hvor jeg indtil for et år siden var direktør – stablet på  benene og udviklet, så det i dag er et flere gange internationalt prisbelønnet museum. Det var drønhårdt at nå dertil, men det er et rigtigt vigtigt museum, synes jeg. Jeg har ganske vist selv valgt at søge videre for at udvikle et nyt spændende museum, men jeg håber F….., at de passer godt på det i Horsens!”

Hvad ville du ønske var endt anderledes?

“Helt ærligt, jeg kan simpelthen ikke komme i tanker om noget? Jeg er et rimeligt optimistisk menneske og tror på, at der altid kommer noget godt ud af selv de dårlige oplevelser. Når en dør lukkes, sker der jo gerne det, at der åbner sig en anden i stedet. Alternativt må man jo selv sparke en ny dør ind…”

Når du kigger ind i fremtiden, hvordan spår du så, at kulturens rolle vil udvikle sig?

“Uha, det er et svært spørgsmål. Men mennesker er i bund og grund sociale væsener, så jeg tror på, at kultur fortsat vil danne rammerne for samvær mennesker imellem. Og fortsat give dem fælles oplevelser, fælles undren – og anledning til at tale sammen. Kultur vil fortsat understøtte mødet mellem mennesker – også selv om der i fremtiden bliver større fysisk afstand mellem dem. Og så får vi jo masser af tid i en fremtid, hvor robotter og maskiner kommer til at overtage meget af vort arbejde. Tid, der skal bruges til et eller andet – f.eks. kulturtilbud!

Hvilke nye initiativer/tiltag vil du fremhæve som forbilledlige?

“Når man gør historien eller historiske personer levende på en ordentlig og seriøs måde. Den digitale udvikling og de sociale medier giver uanede muligheder, hvis man tænker lidt utraditionelt. Jeg selv er meget inspireret af et belgisk projekt til minde om 100 året for udbruddet af 1. verdenskrig. Her tog man blandt andet autentiske historiske personer og gav dem en facebookprofil, hvor de levede og interagerede med hinanden i tre måneder. Projektet blev utroligt populært og fik afsindigt mange følgere  – også unge mennesker. Fordi det var relevant, handlede om mennesker – og var nemt tilgængeligt dér, hvor mennesker i forvejen mødes.”

Hvilken kulturleder vil du gerne stille et spørgsmål, og hvad vil du gerne spørge vedkommende om?

“Jeg vil gerne sende stafetten videre til direktøren for Kattegatcentret, Helle Hegelund Knudsen: Du har nu i godt et år været direktør for Kattegatcentret, der en stor forskningsbaseret kulturattraktion, men du kommer med en lidt anden baggrund end de fleste kulturledere. Du er uddannet biolog, men har været både teknisk chef og koncernleder i Skanderborg Kommune samt leder i det rådgivende ingeniørfirma Niras. Hvad har du taget med fra disse job til din nuværende stilling – og kan kulturledere med en mere traditionel baggrund lære noget af dig?”

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.