TOP

Kulturinsprøjtning skal skabe forandring i udsatte boligområder

Usynlige stier, en kulturkarrussel og en højskole i Gellerup. Sådan lyder overskrifterne på tre nye kulturprojekter, som beboere og besøgende i tre udsatte boligområder i Danmark fremover kan opleve.

De tre kulturprojekter har netop fået tildelt i alt 4,8 millioner kroner fra Puljen til kultur i udsatte boligområder under Kulturministeriet. Det kommer Gellerup i Aarhus, Sigynsgade-kvarteret i København og Finlandsparken i Vejle til gode.

Og det glæder den vikarierende kulturminister Rasmus Prehn (S), der tror på, at der er store gevinster i at styrke fællesskabsfølelsen i de udsatte boligområder.

“Kunst og kultur skaber dialog og engagement og får os til at opleve verden på nye måder. Derfor er det super, at vi nu kan afsætte midler til tre konkrete kulturprojekter, der på hver deres måde kan styrke sammenholdet, involvere beboerne aktivt og styrke fællesskabsfølelsen i de udsatte boligområder,” skriver han i en pressemeddelelse.

Projekterne bygger på partnerskaber imellem boligforeninger, kommuner og institutioner, og det viser, at “der er stor interesse for at tage et fælles ansvar for at skabe forandring i de udsatte boligområder i Danmark,” som han uddyber videre.

I Sigynsgade-kvarteret i København får man frem til 2022 glæde af projektet ‘Usynlige stier’, der er igangsat af Boligforeningen Vibo med 1.798.200 kroner i ryggen. Projektet skal fordre, at beboerne i området mødes og står sammen om at lave ny kunst. Målet er, at dette vil skabe tryghed og nye fællesskaber på tværs af aldersgrupper, social, kulturel og religiøs baggrund.

“Kunsten bliver på den måde omdrejningspunktet for møder mellem en række målgrupper, som ellers ikke har berøring med hinanden, og hvor den afgørende gensidige forståelse halter,” lyder det i pressemeddelelsen.

Frontløbere

I Jylland får Gellerup-borgerne frem til 2023 en ny lokal højskole, der skal udvikles i det lokale forsamlingshus med 2.029.000 kroner i tilskud. Højskolen skal drives af lokale, hvilket samtidig betyder, at man kan udnytte potentialet i, at der findes omkring 80 forskellige nationaliteter i Gellerup. Målet er, at det vil udgøre en demokratisk platform for samtaler og meningsudvekslinger i området.

“I dag er der ikke så mange unge med anden etnisk baggrund, som opsøger højskoler. Men med dette tilbud etableres for eksempel ‘venskabs-højskolebesøg’ for unge i Gellerup, og der vil være åbne forsamlingshusarrangementer, der kan skabe netværk og dialog på tværs af bydelen,” lyder det i pressemeddelelsen.

Længere sydpå får beboerne i Finlandsparken i Vejle en såkaldt kulturkarrussel frem til 2022 med 1.020.600 kroner i støttekroner. Her er fokus rettet mod børn og unge – særligt piger. Målet er, at det skal fremme de unges villighed til at indgå i nye, konstruktive fællesskaber med det omkringliggende samfund. 

“På den måde skabes en gruppe af unge kulturelle og demokratiske frontløbere i lokalområdet. Deltagerne bliver rullet ind i en bred vifte af musik, billedkunst, teater og film, og projektet skal munde ud i en levedygtig kulturforening, som drives af de lokale,” lyder det i pressemeddelelsen.

De tre projekter, der i år modtager støttemidler fra puljen, er alle valgt i samråd med et rådgivende udvalg. Udvalget består af medlemmer fra det boligsociale og det kulturelle område.

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på kasper@kulturmonitor.dk.