TOP

Kulturdirektør til politikerne: Hold fokus på, hvad der kan gennemføres – og ikke hvem der skal holde lukket

Åbent brev:

Til formænd for de politiske partier i Folketinget, kulturordførere i de politiske partier i Folketinget, statsministeren og kulturministeren

Udmeldingerne på kulturområdet har siden marts hovedsageligt været baseret på, hvilke steder der må holde åbent, og hvilke der skal holde lukket.

Det er væsentligt at skille tingene ad. Arrangementstypen og publikumsopstillingen er det væsentlige – og ikke hvilket sted der afholder arrangementet.

Det vil være en styrke for hele liveområdet og debatten, at man vender det hele om og i stedet har fokus på, hvilke arrangementstyper og opstillinger til live-events der kan lade sig gøre – frem for at fokusere på, hvilke steder der skal holde lukket.

I den virkelige verden er mange af stederne fleksible og indretter opstillinger efter arrangementet, og meget vil kunne lade sig gøre under de rigtige og forsvarlige forudsætninger.

Forskellige aktører laver samme type arrangementer

Mange aktører og steder præsenterer arrangementer i forskellige opstillinger, men er som sted eller aktør kategoriseret forskelligt.

Et spillested kan både lave arrangementer for stående og siddende publikummer. Kroer og konferencecentre laver typisk møder og fester, men nogle præsenterer også levende musik. Kulturhuse bevæger sig i flere kategorier med møder, forsamlinger, koncerter og teater for både stående og siddende publikummer. Cafeer er rigtig gode til kaffe og hygge, men nogle præsenterer også levende musik. Natklubber holder primært fest, men nogle har også levende musik osv.

Dette betyder helt enkelt, at linjerne krydses mellem hvem, der gør hvad hvornår, og at der er mange forskellige typer af steder, der alle præsenterer musik – nogle må holde åbent, mens andre ikke må.

Nedsæt en følgegruppe

Jeg foreslår, at der nedsættes en hurtigt arbejdende følgegruppe bestående af forskellige personer, der hands-on arbejder med liveevents til daglig, sammen med folk fra sundhedsmyndighederne og Statens Serum Institut, der sammen kan komme frem til gode og holdbare løsninger.

Så kan der laves en matrix for live-events, der ikke er stedafhængig, og vi kan have fokus på, hvor udfordringerne helt præcist centrerer sig på selve arrangementsdagen ved de forskellige events. Det handler om, at der skal skabes løsninger, så flest mulige arrangementer kan gennemføres.

Branchen holdes i gang

Det er væsentligt at få skabt en positiv stemning omkring det muliges kunst, så mest muligt kan gennemføres fremfor at blive lukket ned.

På denne måde kan store dele af livebranchens økosystem holdes i gang. Jo mere arrangementsvirksomhed, der kan holdes i gang, jo mere vil vi også kunne holde kunstnere, musikere, bag-gearsfolk, lydmænd, lysfolk, chauffører med mere i arbejde, hvilket er vigtigt for hele den samlede livebranche. Det vil være godt for branchen, økonomien og alle de afledte økonomiske effekter.

Jeg stiller mig gerne til rådighed i en følgegruppe, så vi i fællesskab kan holde fokus på at åbne så meget som muligt i forsvarlighedens navn.

Danmark fortjener mere levende kultur i efteråret, og det er vi rigtig mange, der gene vil bidrage til.

Med venlig hilsen

Jesper Jul

Direktør for Pavillonen

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Direktør for kulturhuset og spillestedet Pavillonen i Grenaa.