TOP

Krig på ord splitter museumsverdenen

Efter 50 år med den samme definition af, hvad et museum er, er verdens 40.000 museer, der er samlet i den internationale museumsorganisation ICOM, lige nu dybt splittede omkring et forslag til en ny definition, skriver Kristelig Dagblad.

Hele sagen bunder i museernes rolle i samfundet. Den gamle definition på et museum bunder i en tid, hvor et museum var en officielt styret organisation, der skulle fortælle en fast historie uden at gå i dialog med brugerne og og uden at være en del af den verden uden for murene, der forandrer sig hele tiden.

Tiden er moden til en ny definition, men efter tre års arbejde er det forslag, der nu ligger på bordet, alt for værdiladet og tidstypisk, mener kritikerne. 

”Museer er demokratiserende, inkluderende og polyfoniske rum…,” lyder indledningen i blandt andet i den nye definition, hvor der også står:

”Museer skal sigte efter ”at bidrage til menneskelig værdighed og social retfærdighed, global lighed og planetens velbefindende.”

Hele 24 nationale komitéer, blandt andet fra store lande som Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland og Rusland, har bedt om en udskydelse af en afstemning om forslaget, der ellers skulle finde sted ved ICOMs ekstraordinære generalkonference i Kyoto, Japan, den 7. september

I et brev til de andre nationalkomitéer uddyber modstanderne blandt andet med, at ”udtrykkene i forslaget bliver ikke benyttet af størstedelen af medlemmerne.”

Forsat dansk støtte

Den danske nationalkomité støtter dog fortsat en afstemning om forslaget den 7. september. Formand Søren la Cour Jensen fortæller til Kristeligt Dagblad, at hans fokus først og fremmest er på at bakke op om den demokratiske proces i ICOM, der efter hans vurdering er gået lige efter bogen. Så må organisationens medlemmer stemme for eller imod forslaget.

”Lige nu kan jeg forestille mig, at vi stemmer for. Men jeg vil lytte til diskussionen og høre de interessante input, der kommer frem under mødet i Japan,” siger han til avisen.

Men behovet for en ny defintion møder imidlertid også modstand fra dansk side. Formanden for Organisationen Danske Museer, Flemming Just, der også er direktør for Sydvestjyske Museer, vil fortsat forholde sig til den danske museumslov, som ”ikke er værdiladet med, at vi skal redde verden.”

”Vi ved godt, hvad et museum er, så vi behøver ikke en ny definition. Internationalt er der brug for en meget bred definition, hvor man lokalt kan have forskellige nuancer,” siger han til Kristeligt Dagblad.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Jeg skriver nyheder, debat, analyser og baggrundsartikler om kunst og kultur med fokus på branchen, forretningen og beslutningstagerne. Modtager meget gerne alle former for ris, ros, tips og kommentarer på lars@kulturmonitor.dk