TOP

Kreative erhverv savner politisk bevågenhed

I Danmark klarer den kreative sektor sig godt. Sammenligner man med andre sektorer, klarer den sig endda bedre målt på eksportvækst.

Møbeldesignere, filmproducenter og deres kreative søstre og brødre udgør i dag mere end otte procent af den samlede danske eksport – en fordobling på syv år. Og sådan en fordobling betyder, at den kreative sektor står til at kunne indhente både fødevareerhverv og andre traditionelt tunge drenge i dansk industri, hvis tempoet fortsætter.

På trods af dette savner de kreative erhverv, der består af knap 80.000 jobs og over 90 milliarder eksportkroner, politisk bevågenhed. Politikerne tøver nemlig med at anerkende vækstpotentialet. Det skriver Mandag Morgen.

Og det er problematisk, fordi Danmark er i hård konkurrence med udenlandske kolleger, hvor det politiske bagland målrettet går efter at styrke den kreative sektor på måder, som danske politikere endnu ikke har set lyset for endnu.

Anna Porse Nielsen, der er administrerende direktør i rådgivningsvirksomheden Seismonaut, siger til Mandag Morgen:

“I for eksempel England, Finland og Holland er man allerede nu længere fremme, fordi man har turdet satse på de kreative erhverv, og fordi man har forstået den værdi, de skaber i andre brancher – både offentlige og private – gennem deres kompetencer, innovationskraft og nye forretningsmodeller. Der er ikke tvivl om, at de kreative erhverv har meget at bidrage med, fordi de kan skabe det, som alle virksomheder har brug for – indhold og oplevelser, som fastholder kundernes interesse og gør produkterne bedre”.

Hun bakkes op af Christina Melander fra Dansk Design Center, der mener, vi i Danmark har en tendens til for kortsigtede løsninger, hvor der i virkeligheden er brug for langsigtede programmer:

“Der ligger et kæmpe potentiale, der kan forløses, når vi dyrker talentmassen. Design er røget højt op på agendaen mange steder både i Europa, USA og Asien. Hvis vi ikke skal miste vores forspring, så skal vi være mere ambitiøse”.

Regeringens vækstteam, der har arbejdet på en række konkrete initiativer, der skal imødekomme sektoren, afleverede i efteråret 2018 et katalog af anbefalinger til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K). I kataloget er der tale om fem konkrete indsatsområder, der tilsammen skal bidrage til mere gunstige vækstvilkår i de kreative erhverv.

Det drejer sig blandt andet om bedre adgang til risikovillig kapital til nye og digitale forretninger, hvilket kræver, at Vækstfonden bruger nye risikoberegningsmetoder ved investeringer i digitale kreative forretninger.

Samtidig anbefales det, at man fra politisk hold styrker håndhævelsen af immaterielle rettigheder, fordi det ifølge vækstteamet er for nemt og udbredt at være digital tyv i Danmark.

Ifølge Mandag Morgen viser tallene, at de kreative erhverv i Danmark leder til en omsætning på samlet set 234 millioner kroner.

Alligevel er der meget, der tyder på, at danske politikere er mindre risikovillige på dette område, hvis man sammenligner med andre lande.

“I Danmark er de kreative brancher stadig ikke centralt placeret på det politiske landkort. Ganske vist støtter vi i Danmark kultur i rigt omfang. Men set med de mere erhvervspolitiske briller har branchen stadig ikke fået den opmærksomhed, som dens størrelse og potentiale retfærdiggør,” skriver Mandag Morgen.

Jeg skriver nyheder og større artikler om alt inden for kulturbranchen. Kontakt mig gerne med tips og idéer på kasper@kulturmonitor.dk.