TOP

Kommentar: “Vores største udfordring er ikke længere af kulturel karakter – den er naturvidenskabelig”

Kommentar: Fra Det Kongelige Teater over Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet i hovedstaden, til ARoS og Moesgaard i Aarhus – og rundt i hele landet i form af Folkebibliotekerne og et utal af stærke teatre, museer og spillesteder.

Danmark har en på mange måder uovertruffen kulturel infrastruktur, som i dag udgør de afgørende byggesten i borgeres kulturelle dannelse.

I vores land har kultur netop aldrig blot handlet om at blive underholdt, men også om at blive beriget af de æstetiske, filosofiske og samfundsmæssige perspektiver og betragtninger, som vi møder i kunsten – og som spejler vores omverden, gør os mere oplyste og engagerede i samfundet omkring os. 

Ja, kulturel dannelse har altid handlet om at gøre os til kompetente borgere, der er voksne nok til at tage hånd om de problemstillinger, verden står over for – uanset om det drejer sig om massive flygtningestrømme, konflikter mellem øst og vest eller mellem land og by. 

Fundamentet for vores eksistens er truet

Men nu befinder vi os pludselig på et punkt i verdenshistorien, hvor vi for alvor er ved at erkende, at den allerstørste udfordring, vi står over for, ikke fortrinsvist er af kulturel karakter. Den er derimod naturvidenskabelig.

Med klimaforandringerne i fuld vigør er selve fundamentet for vores eksistens truet. Det er en krise, der rammer alle individer og befolkninger – uanset om man lever i et demokratisk samfund eller ej, om man er rig eller fattig, eller om man lever i øst eller vest.

Derfor er det ikke nok med en bred vifte af kulturinstitutioner, der først og fremmest understøtter den kulturelle dannelse. Vi har også brug for institutioner, der kan sikre borgernes naturvidenskabelige dannelse.

Vi skal, med andre ord, udvide vores dannelsesbegreb til også at rumme en øget naturvidenskabelig forståelse. Hvis den grønne omstilling ikke bare skal forblive et politisk mantra, men rent faktisk skal lykkes i praksis, så kræver det netop, at vi alle opnår et bedre kendskab til naturens kræfter, deres balance og den forskydning, vi forårsager gennem eksempelvis CO2-udslip og overforbrug af ressourcerne. 

Hvis verdensmål skal omdannes til hverdagsmål, så skal vi alle have en vis forståelse for, hvordan man egentlig lever bæredygtigt. 

Kultur på vestjysk

Vestjylland er ikke primært kendt for sine kulturinstitutioner, men for sin barske natur. Her spiller naturen med musklerne som ingen andre steder i Danmark. Her suser vinden gennem gaderne, alle træer hælder kraftigt mod øst og Vesterhavet æder klitterne i store bidder. Netop derfor er det naturligt, at vi påtager os den opgave, der ligger i at tilføre dannelsesbegrebet en naturvidenskabelig dimension.

Når oplevelsesarenaen Naturkraft ved Ringkøbing åbner i juni 2020, er det med fokus på at omdanne naturen og dens kræfter til en stærk fortælling, der både er sanselig og lærerig – og som bogstaveligt talt lader den besøgende være i naturens vold.

Man kan sige, at vi benytter os af kunstens og kulturens klassiske greb – iscenesættelse, historiefortælling og fascination – for at åbne naturens rige for den brede befolkning. Det gør vi i bæredygtighedens og den grønne omstillings tjeneste. For hvad sker der egentlig med naturens kredsløb, når man erstatter et kulkraftværk med en vindmøllepark? Og hvorfor er det egentligt så svært for naturen at nedbryde plastik? De færreste af os ved det, og det gør os dårligt rustede til at agere bæredygtigt i praksis.

Alle har hørt om FN’s 17 verdensmål – men vi har brug for institutioner og aktører, der gør dem håndgribelige og omsætter dem til hverdagsmål. Kroppen husker som bekendt bedre end hovedet. Derfor skal naturkræfterne og ubalancen i dem opleves og formidles på en fascinerende måde, før vi kan forstå dem og dernæst omsætte denne forståelse til bæredygtig adfærd.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Peter Sand er administrerende direktør for Naturkraft i Vestjylland.