TOP

Kommentar: Kulturens krise er analog – men genstartens største udfordring er digital

Debatindlæg: Den 27. oktober fremlagde regeringen en udvidelse til hjælpepakkerne, hvor der blandt andet etableres et genstartsteam for kultur- og idrætslivet.

Genstartsteamets opgave er – her lidt forkortet – ”udvikling og afprøvning af nye formater (…) der kan være med til at bane vejen for, at et aktivt kultur- og idrætsliv kan udfolde og udvikle sig på trods af, at restriktioner …”

Det skal primært ske ved at ”understøtte kunstnernes omstillingsmuligheder” og ”styrke fællesskabet for borgerne i en tid, hvor sociale udfoldelsesmuligheder er begrænsede” samt ”tiltrække nye målgrupper og fastholde brugere ved nye tilbud om aktiviteter”.

Præmissen for genstartsarbejdet er altså nye formater og at tiltrække nye målgrupper samt fastholde brugere. Det er ikke en covid-19 problematik, men en digital problematik, som har store konsekvenser for kulturaktørernes evne til at skabe og kommunikere vedkommende tilbud. Kulturens og idrættens digitale barrierer er en fælles, strukturel udfordring, som er blevet ignoreret for længe.

De digitale tjenester er de nye formater. De tiltrækker nye målgrupper. Deres fundament er en stærk datastrategi for at fastholde deres brugere. Genstartstiltaget dokumenterer, at kriser også kan være en katalysator for innovation og nytænkning. Men hvis nytænkningen skal lykkes, må vi anerkende den præmis, at vi som både publikum, arbejdsstyrke og familier er blevet kastet ud i en næsten komplet digital tilpasning.

Krisen har skabt et unik kig ind i fremtiden

Den digitale adaption er accelereret med fem til otte år. Det gælder antallet af abonnenter på digitale platforme, og det gælder antallet af spillesteder, teatre, biografer, idrætsfaciliteter og butikker, som trues med lukning, fordi vores tid og opmærksomhed flytter online, mens fodtrafikken i byernes fysiske rum forsvinder.

Konsekvenserne af den digitale udvikling bliver uhyggeligt tydelige under covid-krisen. Omvendt kan vi bruge dette unikke kig ind i fremtiden til at justere en fælles målsætning for tilbuddet til borgerne.

En af kerneudfordringerne er, at kulturens, idrættens og folkeoplysningens aktører har ingen eller få digitale kompetencer. Derfor er der presserende brug for central, politisk support til hele sektoren – en indsats med særligt fokus på fælles styrkelse indenfor blandt andet publikumsudvikling og digital dialog.

Det løft kan vi bedst opnå ved at finde fælles metoder og samarbejde for eksempel ved fælles kompetence-opbygning. Mere samarbejde med fokus på borgerne – på kulturens og idrættens publikum – og på vores fælles, unikke rækkevidde i stedet for at fokusere på vores forskelle og afgrænsninger.

Mangler tid, penge og kompetencer

I en omfattende britisk undersøgelse om kultursektorens anvendelse af digitale strategier fremgår det, at mere end to tredjedel af de adspurgte mener, at den vigtigste fordel ved en digitaliseringsstrategi er øget kendskabsgrad samt at kunne nå ud til sit eksisterende og nye publikumsgrupper.

Det hænger godt sammen med at hele 77 procent af alle kulturorganisationers mener, at email-marketing er deres vigtigste online aktivitet.

Det hænger dog mindre godt sammen med, at færre end 40 procent af kulturorganisationerne bruger ressourcer på at producere digitalt materiale til distribution, og at kun en ud af fem arbejder med en CRM-løsning, der kan aktivere den digitale dialog. Hele 80 procent af de adspurgte sagde, at de mangler penge, tid og kompetencer hos personalet til digitale projekter.

Covid-19 er forhåbentlig i sig selv en parentes i historien. Men krisens digitale effekter er varige. De sætter retningen for fremtidens kulturformidling. Det skal resultaterne af genstartsteamets indsats også gøre.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Henrik H. Brandt er direktør og medstifter af Idrætsplatformen Danmark og tidligere direktør for Idrættens Analyseinstitut. Frederik Fabricius og Martin Buck Hegaard, er stiftere af den kulturelle medlemsorganisation Barc Scandinavia.