TOP

Kommentar: Er vi på vej ind i en kulturdepression?

Kommentar: Det er efterhånden ved at gå op for underholdningsindustriens fagprofessionelle, at coronakrisen er mere omfattende end først antaget. Pandemien vil formentlig strække sig langt ind i 2021 – måske 2022 – og vil nok ikke blive stoppet, før der er udviklet, masseproduceret og udleveret en sikker coronavaccine til størstedelen af danskerne. Det er dystre udsigter for en branche, der lever af at skabe fællesskabende, berigende øjeblikke, og hvis forretningsmodel bygger på menneskets behov for sociale tilhørsforhold.

Mange fagprofessionelle kulturfolk oplever derfor en form for depressiv tilstand, der nok bedst kan sammenlignes med en form for stress, og som kan karakteriseres ved følelsen af formålsløshed og meningsløshed.

Hverdagen for mange er en endeløs række af omplaceringer og re-kalkulationer af events og aktiviteter, der i langt de fleste cases ikke kan hænge økonomisk sammen grundet corona-restriktioner. Hertil kommer en konstant trussel om nedskæringer og risiko for konkurs. Mange støtter sig til håbet om at “den gamle” verden jo vender tilbage igen en dag, velvidende at vejen derhen bliver en linedans med bind for øjnene.

Båret frem af passionen for kunst

Den almene politiske italesættelse af kulturen som “nice-to-have” gør det imidlertid ikke lettere. Der er en udbredt forståelse af, at folk, som arbejder med kultur, er sådan nogle iværksættertyper, der alligevel sikkert finder sig et andet erhverv at ernære sig ved, hvis alt glipper. En arrogant og ignorant holdning til et relativt væsentligt erhvervsområde, der ufrivilligt har fået frataget hele forretningsgrundlaget.

Det er korrekt, at mange i kulturfagene har en iværksætterprofil, da dette var vejen ind i erhvervet. For langt de fleste fagprofessionelle, der i dag bestrider væsentlige stillinger i kultur og oplevelsesindustrien, har vejen været lang og svær, men for alles vedkommende er vejen frem båret af passionen for kunst med det formål at berige og berøre et publikum. 

For koncertbranchen, som er mit professionelle fagområde, deltog op imod hver tredje dansker mellem 16-55 år i en koncert i 2018 ifølge Danmarks Statistik, og for teatrenes vedkommende oplevede 4 ud af 10 danskere en forestilling. Hvis man hertil medregner den afledte indtjening fra servicefagene, der eksisterer helt eller delvist på baggrund af kulturbranchen, gør det kulturområdet til en væsentlig samfundsøkonomisk bidragyder.

Med omtanke for omfanget, og i skyggen af en lockdown af en hel branche uden udsigt til reel genåbning, er der ikke noget at sige til, at kulturprofessionelle i disse måneder oplever en mild form for posttraumatisk stress eller depression. 

Pinks motivationsmodel kollapser

Den amerikanske forfatter og motivationsteoretiker Daniel Pink taler om, at der skal være tre faktorer tilstede for personlig motivation: Autonomi (selvbestemmelse over egen tilværelse), Mestring (lysten til udfordring) og Formål (arbejdet skal give mening). Pandemiens lockdown får Pinks motivationsmodel til at kollapse. Når arbejdet med kultur bliver overflødiggjort og mister sit formål, er der ikke nogen mening med at blive bedre til det, vi kan, og vi får derved frataget selvbestemmelsen over vores egen tilværelse.

For de fleste kunstnere og kulturprofessionelle fylder arbejdet så meget i den enkeltes liv, at grænsen mellem privatliv og arbejde er ikke-eksisterende. Derfor har den faglige motivation direkte indflydelse på den personlige identitet og selvværd.

Hvis ikke dansk kultur skal ramle hovedkulds ind i en regulær kulturdepression, der vil sætte udviklingen i stå – specielt i de performative fag – er det afgørende, at kulturen tages seriøst som erhverv fra politisk side. Dansk kultur taber i øjeblikket mange dygtige og passionerede talenter på gulvet – både udøvende og administrerende – der risikerer at give helt op. Det skal vi for alt i verden forsøge at undgå, så der også er et kulturliv og en talentmasse, når Danmark engang er corona-vaccineret.

Kultur er “need-to-have”. Ikke kun for os der arbejder med den, men også for et fremtidigt blomstrende kulturliv og de mange millioner danskere og afledte erhverv, der beriges og berøres af den.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Rune Erbs Ledet er selvstændig konsulent i koncert- og oplevelsesindustrien med ca. 25 års erfaring fra blandt andet Tivoli og Roskilde Festival.