TOP

KL: Bibliotekerne kan spille en større rolle i forhold til digital dannelse, integration og ensomhed

Folkebibliotekerne har en større rolle at spille i forhold til de samfund, som de er en del af. Det mener Kommunernes Landsforening (KL), der peger på en række områder, hvor bibliotekerne har et udviklingspotentiale. Det drejer sig blandt andet om borgernes digitale dannelse, et styrket samarbejde med folkeskoler og dagtilbud samt en rolle som kulturhus og i forhold til borgere, der har det svært med for eksempel læsning, integration og venskaber.

KL mener desuden, at der skal sættes turbo på, så folkebibliotekerne har et stærkt digitalt tilbud.

“Det er helt afgørende, at folkebiblioteket følger med tiden og udvikler sig. Nogle formater og opgaver må slippes til fordel for, at andre formater og opgaver kan tages ind,” skriver KL i pjecen ‘KL om fremtidens folkebiblioteker’.

KL fremlægger sine synspunkter på det bibliotekspolitiske område i dag på KL’s Kultur- og Fritidskonference 2019.

“Folkebibliotekerne er folkets biblioteker, og derfor skal de også følge med udviklingen og borgernes behov og ønsker. Men det betyder ikke, at alle bibliotekerne skal skæres over én kam. For borgerne og kommunerne er jo forskellige og prioriterer for eksempel forskelligt, hvad angår åbningstider, fysiske rammer, aktiviteter osv. Derfor vil bibliotekerne også være forskellige. Og derfor er det også lokalt, vi skal tage en drøftelse af, hvordan vores biblioteker skal se ud i fremtiden. Hvad skal de rumme? Hvad vil vi med dem? Hvordan får vi skabt sammenhængen til kommunens øvrige tilbud? Det er en politisk diskussion, og derfor en diskussion, som jeg håber, at mine kommunalpolitiske kollegaer vil tage livtag med,” siger formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, Leon Sebbelin, på KL’s website.

KL mener ikke, at der er behov for at ændre på den nuværende bibliotekslov, men ser et behov for, at lokalpolitikerne sætter bibliotekerne på dagsordenen og drøfter områder som bibliotekernes digitale udvikling, nye målgrupper, konkurrencen med kommercielle tjenester, og det tværgående samarbejde og samspil med andre kommunale områder, lokalsamfundets aktører, folkeskole og dagtilbud.

I den forbindelse stiller KL en række spørgsmål til lokalpolitikerne:

  • Har I fremtidssikret jeres bibliotek ift. den digitale udvikling på området?
  • Hvordan sikrer I sammenhæng mellem det digitale og det fysiske bibliotek? Hvordan finder I balancen mellem biblioteket som dannelse og oplysning og biblioteket som fysisk mødested?
  • Hvilke synergier mellem biblioteket og andre kommunale områder giver bedst mening i jeres kommune, og hvordan udnytter I dem bedst?
  • Hvem er bibliotekets vigtigste samarbejdspartnere?
  • Hvordan sikrer I bibliotekets samarbejder ift. børn og unge via dagtilbud, skole og fritidstilbud – udnytter I de potentialer, der findes, og har I indgået forpligtende samarbejder?
  • Hvor ligger den rette balance mellem biblioteket og de øvrige lokale aktører såsom af- tenskoler, frivillighedscentre, boligforeninger, sognegårde mv.?

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.