TOP

“Kære politikere! Lev nu op til jeres løfter om at ville hjælpe de, som er hårdest ramt”

Debatindlæg: Det har nok altid været udfordrende og usikkert at leve som kunstner, se bare indkomststatistikken for denne gruppe.

De fleste kunstnere, jeg kender er kreative og gode til at stykke deres arbejdsliv sammen af forskellige elementer. Vi laver koncerter, undervisning, formidling og festjobs. Vi arbejder som komponister, arrangører, producere og bookere. Nogle også med noget helt tredje; jeg kender for eksempel et par, der brygger cider ved siden af turnélivet.

Nogle kunstnere har kunnet ernære sig af ét element, mens andre aktivt har valgt at have mange kasketter. De enkelte elementer bliver derfor vigtige kilder til kunstnerens samlede indkomstgrundlag, som brikker i et puslespil.

Nu har en pandemi væltet det puslespil, vi møjsommeligt havde lagt hver især, ned af bordet. Én for én har brikkerne ændret form i kraft af restriktioner og usikkerhed blandt publikum. For nogle kunstnere passer noget sammen, for andre passer stort set ingenting.

Politikerne forstår ikke kunstnernes økonomi

Politikerne er trådt handlekraftigt og forholdsvis velvilligt til med hjælpepakker og kompensation og store løfter om at samle puslespillet op for alle, som er hårdt ramt.

Men kunstnernes puslespil forstår politikerne ikke. Kunstnere som ellers arbejder hårdt og bidrager til fælleskassen. De arbejder for en forholdsvis lille indkomst, til glæde for rigtig mange mennesker, men deres brikker passer bare ikke ind i modellerne, der skal hjælpe dem.

Kære politikere! Lev nu op til jeres løfter om at ville hjælpe de, som er hårdest ramt. Hjælp dem på en ordentlig måde uden små benspænd, så kunstnerne kan fortsætte deres virksomhed – også når krisen er overstået.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk. 

Musiker, musikunderviser og 2. næstformand i Dansk Musiker Forbund.