TOP

Kære kommende kulturminister …

Kommentar. Først og fremmest så håber jeg, at du virkelig ønsker dig dette ministerium. For der er nemlig et stort behov for din indsats og din vilje til at skabe stærkere rammer for de utallige potentialer som den kulturelle sektor rummer. 

Vi har brug for en visionær og progressiv kultur- og kunstnerpolitik i Danmark, og det er afgørende, at værdien af kunst og kultur får en tydelig og utvetydig plads på den politiske arena. Gerne i tværministerielle samarbejder med erhvervs- og forskningsministeriet. Det kræver, at det ikke udelukkende er dig, men også dine regeringskollegaer, der giver den kulturelle sektor høj prioritet.

Potentialet er tydeligt, og danskerne bakker op om kulturen. Vi har rigtig meget danskproduceret kunst og kultur og mange kunstnere af høj karat. Danskerne er europamestre i at bruge løs af tilbuddene i kunst– og kulturlivet. Det viser bl.a. den europæiske undersøgelse fra Eurostat og vores hjemlige kulturvaneundersøgelse.

Også et mangfoldigt udbud af høj kvalitet betyder meget for danskerne som en vigtig del af deres liv, og det er noget, som vi ved, de forventer sig rigtig meget af jævnfør den nye analyse ’Mellem Ballet og Biografer’ af Tænketanken Mandag Morgen.

Imens du og dit ministerium erfarer og analyserer på, hvordan brugerne tager imod viften af kulturtilbud, så ligger erhvervet og alle dem, der arbejder med de mange produktioner, forestillinger og koncerter, mere ubelyst hen. Og den manglende viden er en stopklods. Den kreative sektor kan ikke for alvor udvikles, uden at den fundamentale motor i sektoren, nemlig de kunstneriske erhverv, bliver prioriteret og stimuleret. 

Jeg har før efterlyst en tydelig og mere struktureret tilgang til – og en fælles viden om – fødekæder, produktionsvilkår, investeringer og økonomi. Som i enhver anden erhvervssektor skal disse områder undersøges, og den viden skal bruges til at investere og se på, hvad der mangler, og hvor kan man stimulere yderligere. Altså et tydeligt behov for en national strategi.

Med en analyseenhed og øget forskning på området, kan vi i Danmark arbejde mere strategisk og mere langsigtet med at stimulere de kræfter, der står bag de mange nye produktioner, indsatser og samarbejder, nemlig kunstnerne. Uanset hvilke genrer, venues og medier, der produceres i, så er rammevilkårene afgørende for kunstens og kulturens vækst – både som demokratisk samtale og som løsninger på nye udfordringer. Potentialer der udvikles i mødet med brugere og publikum, i samspillet med nye velfærdsteknologier eller fælles samfundsrum som skoler, bydele og boligområder. 

Derfor har vi brug for en kulturminister der vil arbejde for en langsigtet indsats og styrke fundamentet for de kunstneriske fag og de kunstneriske erhverv. 

De første og vigtige skridt for dig som landets kulturminister er med andre ord at stå i spidsen for en ambitiøs kulturpolitik sammen med andre relevante ministerier og som rummer en udvikling af de kunstneriske erhverv og det kulturelle liv. Så kunsten og kulturens aktører får afsæt til at nå ud til endnu flere borgere og i endnu flere partnerskaber.

Så, kære nye kulturminister, et par hurtige ønsker:

Ja tak til en analyseenhed der opsamler eksisterende viden og laver løbende nedslag i kunst- og kulturerhvervene – også på kunstnerniveau.

Ja tak til en national kulturstrategi med investeringer og risikovillig kapital til værdiskabende partnerskaber.

Ja tak til prioritering af kulturfag og kunstnersamarbejder i institutioner og grundskoler.

Ja tak til en dansk politik, der kræver, at de internationale techgiganter selvfølgelig bidrager økonomisk til nyt dansk indhold!

I anledning af folketingsvalget har Kulturmonitor bedt en række markante repræsentanter fra kulturbranchen skrive et åbent brev til den kommende kulturminister.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Formand for Dansk Artist Forbund.

Ny abonnent? Bestil abonnement

Log ind test