TOP

Kære kommende kulturminister: Sådan får samfundet langt mere gavn af kunsten

Kommentar: Kære kommende kulturminister, hvis du vil gøre en forskel for rigtig mange borgere i hele landet, skal du gå i gang – meget gerne sammen med os, der kender feltet – med at udtænke nye politikker, der styrker billedkunsten. Samfundet kunne nemlig få langt mere gavn og glæde af kunsten og af billedkunstnere kompetencer, end det sker i dag. Lad mig komme med et par eksempler og anbefalinger:

Billedkunstneres kompetencer er værdifulde, også uden for det traditionelle kunstlivs rammer. Vi kan bidrage med nye perspektiver og væsentlig viden som faglige medspillere i erhvervslivet, kommuner og organisationer. Lad os f.eks. sammen skabe ordninger, der inddrager billedkunstnerne i byudvikling, forsknings- og teknologiprojekter. Sæt klare politiske rammer, så der kan udformes kunststrategier for alle offentlige institutioner. Og gør det samme for byerne, som de f.eks. gør i Norge, hvor ambitiøse kunstplaner forpligter politikerne til at tænke kunsten og kunstnerne ind i byens liv og i borgernes hverdag.  

Kunst giver mening
Kunsten er nemlig ikke kun relevant på museerne, kunsthaller og gallerierne. Kunst er relevant i hvert enkelt menneskes liv. Mødet med kunstværket eller med den aktive, skabende kunstner kan være afgørende for os alle – uanset om vi er syge eller raske, eller hvor vi selv eller omverdenen placerer os på normalitetsskalaen. Allerede nu har mange patienter glæde af kunsten på sygehusene, lad os få mere af det. Og lad os tilrettelægge nye ordninger, hvor billedkunstnere kan bidrage til arbejdet med at skabe meningsfulde, helende forløb for alle de af os, der rammes af tidens store folkesygdomme, stress, depression og angst.

Den professionelle kunstner kan noget særligt: Formidle sin egen, dybt engagerede faglighed, give indblik i kunstneriske metoder og avancerede håndværksmæssige færdigheder – alt sammen noget, der kan være med til at åbne vores øjne for nye måder at se verden, os selv og livet omkring os på. Og samarbejdet med en professionel kunstner, hvor man selv får mulighed for at udtrykke sig kreativt og få indblik i kunstneriske processer, kan føre til personlig og faglig udvikling, som ellers ikke ville finde sted.  

Samtidskunst som medspiller
Kunstnere kan pege på problemer, løsninger og muligheder, man ikke opdager ved at kigge i et excellark. Allerede nu arbejder mange billedkunstnere i kunstprojekter med socialt perspektiv, f.eks. i udsatte boligområder. Lad kunstnere i endnu højere grad, end det sker i dag blive aktive medspillere i løsningen af de store kollektive udfordringer, vi som samfund står overfor. F.eks. i spørgsmål om klima, migration og social ulighed.

Kunstneres arbejde rejser væsentlige spørgsmål og fornyer den offentlige samtale. Tænk f.eks. på værker af Olafur Eliasson og Jeannette Ehlers – eller på det arbejde, der foregår i det lille, men internationalt anerkendte Center for Art on Migration Politics, som kunstnere og kuratorer har skabt i medborgerhuset Trampolinhuset i Københavns nordvestkvarter. Lyt, se, gå i dialog med værkerne og med kunstnerne. Kunsten er et af de sidste kollektive rum, vi har, der insisterer på fordybelse, erkendelse og samtale.

Kunst skaber også økonomisk værdi
Og så er der økonomien: Kunststøtte er ikke en udgift, men derimod en samfundsøkonomisk dynamo. Senest viste en stor undersøgelse fra US Bureau of Economic Analysis, at kunst og kultur bidrager med 5.000 milliarder til USA’s økonomi. Det er mere end landbrug og transportsektoren tilsammen. Lignende undersøgelser i EU og i Danmark har de senere år vist samme tendens.

Jeg håber, du som kulturminister vil tale kunstens sag, også i den finanspolitiske kamp om midler, som kulturen desværre ofte taber. Argumenter er der masser af: Kunsten er værdifuld, både åndeligt, socialt, demokratisk og økonomisk. Og i modsætning til hvad man kan få indtryk af i mediedebatten, der ofte handler om skandaler og konflikter, så bakker danskerne klart op om kunststøtten. Det viser en stor undersøgelse, foretaget af Tænketanken Mandag Morgen i marts i år. Så kære kommende kulturminister: Du har folkeligt mandat til at blive kulturens minister. Vi håber du vil bruge det aktivt, og vi glæder os til samarbejdet.

Se BKF’s forslag til handlingsplan for Billedkunst her.

I anledning af folketingsvalget har Kulturmonitor bedt en række markante repræsentanter fra kulturbranchen skrive et åbent brev til den kommende kulturminister. Læs med her: Kære kommende kulturminister …

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF)