TOP

Joy Mogensen svarer på kritik: Skuespillerformand går “ind ad en dør, der allerede er sparket helt op”

Debatindlæg: Formanden for Dansk Skuespillerforbund, Benjamin Boe Rasmussen, efterspørger i et debatindlæg, at politikerne i forbindelse med genåbningen gør mere for kunstnerne og ikke kun fokuserer på arrangørerne i hjælpepakker og tiltag, der skal sætte gang i kulturlivet igen.

Her går Boe Rasmussen ind ad en dør, der allerede er sparket helt op. For vi har allerede sat gang i en masse tiltag, som kunstnerne kan søge direkte. Regeringen og en række af Folketingets partier har etableret en pulje til kunstneriske sommeraktiviteter som en del af en større sommer- og erhvervspakke, der skal sætte gang i kulturlivet. Der er sat 40 millioner kroner af til kunstneriske sommeraktiviteter, der kan søges direkte af nyetablerede og professionelle kunstnere.

Samtidig har partierne aftalt at holde hånden under leverandører til aflyste arrangementer. En lang række kunstnere havde håbet på at få kontrakt på et spillejob i år, men mange arrangører har ikke indgået kontrakter med kunstnere i år. Derfor har vi besluttet at sætte 100 millioner kroner af til, at kunstnere og andre leverandører til sommerens store arrangementer kan søge kompensation for det, de kunne være blevet kompenseret for, hvis de havde haft kontrakter.

Kunstnere vil få lettere adgang til dagpenge

Boe Rasmussen nævner også, at han ønsker, at kunstnere bliver fredet i dagpengeperioden. Nu ved jeg ikke, om Boe Rasmussen har fået læst hele sommer- og erhvervspakken, for vi har faktisk aftalt at sikre en lempeligere adgang til dagpenge for blandt andet kunstnere og selvstændige. Faktisk er der lige nu et konkret lovforslag under behandling i Folketinget.

I kort form går det ud på at give adgang til dagpenge i juli-september 2021 (ved indmeldelse i en a-kasse inden 31. juli 2021), og at give mulighed for midlertidigt at lukke en virksomhed og modtage dagpenge i lukkeperioden. Efterfølgende kan virksomheden startes op igen, og den selvstændige kan fortsætte med sit virke.

Boe Rasmussen peger på, at enkelte kunstnere oplever at falde ”mellem stolene” – på trods af det brede sikkerhedsnet, som regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har spændt ud under blandt andet kunstnerne, siden coronakrisens start. Hvis Dansk Skuespillerforbund har sådanne eksempler, vil jeg meget gerne høre om dem. Jeg er dybt optaget af at hjælpe kunstnerne og vil selvfølgelig bede Kulturministeriet om at kigge på de konkrete eksempler.

Kulturklippekort skaber ikke større kulturforbrug

Til sidst nævner Boe Rasmussen, at han ønsker et kulturklippekort til unge, så flere vil bruge penge på kulturlivet.

Et kulturklippekort kan lyde sympatisk, men det får bare ikke flere unge til at bruge flere penge på kulturlivet. Som flere andre har peget på, så viser blandt andet en italiensk undersøgelse, at kulturklippekort til unge ikke giver et større forbrug af kultur. De unge bruger simpelthen bare klippekortet på de ting, som de alligevel ville gøre.

Partierne bag sommerpakken har netop derfor afsat 330 millioner kroner, der skal sætte gang i kulturlivet henover sommeren og efteråret. Så flere kunstnere igen kan få gang i omsætningen efter en meget lang periode, hvor det har været svært for kunstnere at arbejde og tjene penge.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk.

Joy Mogensen (S), kulturminister siden den 27. juni 2019.