TOP

Joy Mogensen melder ud om voldsomt arbejdspres i Kulturministeriet: “Det er rigtig alvorligt”

Coronakrisen har lagt et voldsomt pres på medarbejdere i Kulturministeriet. I december beskrev Kulturmonitor situationen.

“Før sommerferien knoklede mange i et vanvittig vildt ridt, og så gik nogle af os på ferie med en knude i maven og håbede, at det blev bedre på den anden side. Men det blev det ikke,” sagde tillidsrepræsentant Ane Vibe Jensen i den forbindelse til Kulturmonitor, som på baggrund af en aktindsigt også kunne fortælle, at syv procent af ministeriets medarbejdere i løbet af sommeren og efteråret var langtidssygemeldte – og at ministeriet siden efteråret  har været nødsaget til at indlåne medarbejdere fra andre ministeriet. 

Siden da har Michael Dahl Nielsen, der var chef for afdelingen Politik og Kommunikation, forladt sin stilling på grund af arbejdspresset

“Det sidste år i Kulturministeriet har været vanvittigt. Ministeriet blev til et corona-ministerie. Jeg har arbejdet som en gal. Dag, nat, i weekender og ferier. Og nu hænger det ikke sammen mere. Derfor takker jeg af,” har Michael Dahl Nielsen forklaret på Linkedin.

Da Kulturmonitor beskrev situationen i Kulturministeriet, kommenterede ministeriet situationen i en skriftlig kommentar med følgende ord:

“Håndteringen af corona-situationen har medført en lang række ekstra opgaver i Kulturministeriet ligesom, at det er tilfældet i en række andre ministerier. Det drejer sig blandt andet om det store arbejde med etablering af hjælpepakker og særlige initiativer på kultur- og idrætsområdet. Opgavens omfang og hastende karakter har gjort, at Kulturministeriet har indlånt medarbejdere fra andre ministerier.”  

“En krise er jo en fremkaldervæske”

Kulturminister Joy Mogensen (S) melder nu ud om arbejdsforholdene i ministeriet i Politiken. 

“Det er rigtig alvorligt, og det har været helt skrækkeligt også som leder herinde. Ligesom alle mulige andre har folk været hjemsendt meget af tiden, og det er bare sværere at fornemme, hvordan folk har det via en skærm. Er du ved at bryde sammen, eller er du godt på vej tilbage igen? Men vi er i en bedre situation nu og begynder igen at komme mere på forkant med tingene, selv om det stadig er hektisk,” siger Joy Mogensen til Politiken, hvor det også fremgår, at ministeriet aktuelt har 12 indlånte medarbejdere fra andre ministerier, og at krisen kan have rettet fokus på et generelt strukturelt problem i Kulturministeriet. 

“En krise er jo en fremkaldervæske, har nogen udtrykt det. Vi kommer derfor til at diskutere, hvor meget erhvervsministerium vi skal være også fremadrettet. Og vi kommer til at forholde os til, at nogle dele af kultursektoren i dag er meget tæt på det offentlige, mens andre dele nærmest ingen berøring har. Men jeg synes, det er for tidligt at konkludere noget om eventuelle forandringer, for det kræver også, at vi drøfter det grundigt med sektoren,” siger Joy Mogensen.

Journalist og redaktør på Kulturmonitor. Skriver og redigerer nyheder, kommentarer, analyser og baggrundsartikler om alt inden for kulturbranchen. Skriv til mig på birgitte@kulturmonitor.dk med alle former for input, der kan være med til at gøre Kulturmonitor til Danmarks bedste kulturmedie.