TOP

Indspark til kulturlivet i en coronatid: Brug tiden uden publikum til udvikling – sæt turbo på den grønne omstilling

Kommentar: Corona fylder det hele i disse dage og betyder også kulturtilbud uden brugere og publikum. Det er oplagt, at de danske kulturinstitutioner bruger anledningen til skabe udvikling. 

Et godt sted at sætte ind er den grønne omstilling. Med inspiration fra England er der masser af ting at tage fat på. Det er svært for os at forholde os til, at oplevelser sviner. Oplevelser er immaterielle, men bygger på en materiel produktion og tilstedeværelse.

Når vi ser en film på Netflix eller spiller et spil på mobiltelefonen, tænker vi sjældent på, at streaming og brug af mobildata, ikke er særlig klimavenligt. Og de færreste tænker over klimaaftrykket ved en filmproduktion – fra materialer og udstyr over transport til håndtering af det affald, som filmkaravanen efterlader sig. Vi tænker typisk heller ikke på museernes høje energiforbrug til deres bygningsmasse, når vi fordyber os i en udstilling, eller på alle de materialer, der bruges og smides væk hver gang en udstilling opbygges.

Men hvad gør vi ved det? Og hvordan kan oplevelses- og kultursektoren tage ansvar og sætte skub på den nødvendige samfundsændring? 

Som så ofte før når det gælder kultur og kreativitet, er der inspiration at hente ved at kigge til England og mere præcist Arts Council England.

Et bæredygtigt kulturliv

Arts Council England har arbejdet systematisk med bæredygtighed siden 2012. Det aktuelle bæredygtighedsprogram ‘Sustaining Great Art and Culture’, som løber frem til 2022, har tre ben; rapportering, policy og handling.

Art Council Englands årlige bæredygtighedsmåling viser en række interessante effekter inden for fem områder, som flytter kultursektoren i en mere bæredygtig retning:

● Øget forståelse og kompetencer

● Konkret handling for at reducere fodaftryk

● Øget samarbejde på tværs af aktører

● En kreativt økosystem

● Nye kunstneriske og kreative muligheder

Bæredygtighedsmålingen dokumenterer samtidig programmets tydelige resultater:

● 77 procent mener, at programmet kan have eller har skabt en positiv forskel for deres organisation

● 86 procent mener, at programmet kan have eller har skabt en positiv forskel for kultursektoren

● 75 procent mener, at det er meget vigtigt, at Art Council England fortsætter med at understøtte bæredygtighed i kultursektoren

Målingen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse samt dybdegående casestudier og er interessant, fordi den løbende dokumenterer indsatsens værdiskabelse og kulturlivets opbakning hertil. Dertil fungerer målingen som et redskab for kultursektoren, der får mulighed for at sammenligne på tværs og hente inspiration hos hinanden.

Hvad siger I: Kunne det ikke være interessant med en sådan måling i dansk sammenhæng? 

En opgørelse på tværs af kultursektoren – fra museer, teatre og biblioteker over spillesteder og events til film og computerspil. Målingen vil både dokumentere udviklingen over tid og give mulighed for at sammenligne og skabe inspiration på tværs af sektorer. Jeg er eksempelvis sikker på, at filmbranchen kan lære meget af festivaler og events, der er vant til at tænke i bæredygtige løsninger i midlertidige sammenhænge.

Programmer som skaber bæredygtig forandring

En måling gør det selvfølgelig ikke alene, der skal også konkrete indsatser til. Lad os derfor kigge nærmere på, hvad Arts Council England gør for at understøtte en mere bæredygtig kultursektor. Her er det værd at fremhæve to initiativer fra ‘Sustaining Great Art and Culture’.

● Programmet ‘Spotlight’, der fokuserer på energi-styring og CO2-reduktion hos de kulturinstitutioner med de største bygninger og det højeste energiforbrug.

● Et accelerator-program, der understøtter en gruppe af kulturinstitutioner og konsortier, som arbejder med at omsætte ambitiøse ideer til projekter og løsninger.

De to initiativer viser meget fint, at omstillingen til en bæredygtig kulturel økonomi går på to ben; konkret CO2-reduktion via tekniske løsninger samt videndeling og innovations på tværs af brancher og sektorer.

Indlægget er en kommentar, der udtrykker skribentens holdning. Du kan sende forslag til kommentarer og debatindlæg på redaktionen@kulturmonitor.dk. 

Line Bjerregaard Jessen er direktør og partner hos Seismonaut.